Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól – napjainkig (Budapest, 1937)

II. RÉSZ. Az 1867. évi kiegyezéstől az 1904. évi vasúti sztrájkig

A MAGYAR VASUTASSÁ G OKNYOMOZÓ TÖRTÉNELME D I. ügyosztály. Vonatmozgósítás. Ügyosztály főnök: Frocher Adolf, felügyelő. Főmérnökök: Kúnwald Antal, Hewerle Károly, Pick Tivadar, Veszter Árpád. Mérnökök: Abelesz Zsigmond, Engel Samu. Segédmérnökök: Kamarás Béla, Werneke Henrik, Unger Emil, Fallenbüchl Károly, Graff Károly, Glazovátz Mátyás, Fol­warczny József, Göth Ede, Mauke Gusztáv, Schwendtner Sándor, Racher Imre, Pauka Mihály, Lövész Károly. Mérnök-gyakornok: Lazsánszky József. D II. ügyosztály. Műhelyszolgálat. Ügy osztály főnök: Wagner Károly, felügyelő. Főmérnökök: Beliczay Gyula, Szentgyörgyi Elek. Mérnökök: Müller János, Skertisch Imre, Peucker Frigyes, Gábel Ferencz. Segédmérnök: Steffens Ferencz. Fogal­mazó: Szlgethy Bertalan. Hivatalnokok: Wik Antal, Kaszovits Sándor, Geiduschek Zsigmond, Kohn Ignácz, Lencz János.Számtisztek: Klinkárt Bódog, Töreky Dénes. Mérnök-gyakornokok; Török Sándor, Förster Nándor, Trosztler Vilmos. E) szakosztály. Számosztály. Szakosztályfőnök: Suján Ferencz, főszámtanácsos. Főnök-helyettesek: Koreny Ágoston, főkönyvelő. Lachmann György, ministeri számtanácsos. E I. ügyosztály. Főkönyvvezetőség. Főnök: WührZ Jákó, főkönyvelő. Könyvelő: Pinkás Zsigmond. Ellenőr: Kondor Károly. Számtisztek: Roháts Károly, Saly István, Puskás Lajos, Worbesz József, Schmidt Gyula II., Erneszt Miksa, Szontágh Mihály, Herwégh Géza, Vaisz Géza. E II. ügyosztály. Főpénztár. Főpénztúrnok: Szterelkó Gusztáv. Ellenőr: Pribék László. Hivatalnok: Hállay Ferencz. Számtiszt: Szenoner István. E III. ügyosztály. Számfejtőség. Ü gy osztály főnök: Róth Károly. Ellenőrök: Hőnig István, Brandt Ist­ván, Styaszny Sándor. Számtisztek: Medveczky Aladár, Hajós Károly, Vuskits József, Piliczár Lajos, Rédl Salamon, Friedl Leodegárd, Petró Ferencz, Schmidt Gyula I., Czigl Imre, Angletta Arnold. F) szakosztály. Építészet és pályafenntartás. Szakosztály főnök: Horváth Lajos, főfelügyelő. Segédmérnök: Tóth Márton. Elnöki osztály. Főnök: Angyal Dénes, főmérnök. Mérnök: Pumb György. Segédmérnök: Bozóky Béla. Hivatalnok: Bárányi Sándor. I. Vonalfelügyelőség. Osztályvezető: Nóvák Gusztáv,főmérnök. Mér­nökök: Bognár Ernő, Trautner Ignácz. II. Vonalfelügyelőség. Osztályvezető: Wachsmann Ferencz, felügyelő. Főmérnök: Szemler Mór. Mérnök: Ullrich Antal. III. Vonalfelügyelőség. Osztályvezető: Pohl Ottó, felügyelő. Főmérnök: Görgey László. Mérnök: Halász Kázmér. Segédmérnökök: Baranyay Géza, Kovács Ferencz. IV. Vonalfelügyelőség. Osztályvezető: Abel Nándor, felügyelő. Főmér­nök: Krenosz Rudolf. Mérnök: Boros Jenő. Segédmérnökök: Stoczek Mik­lós, Neugebauer Viktor. 256J

Next

/
Oldalképek
Tartalom