Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól – napjainkig (Budapest, 1937)

II. RÉSZ. Az 1867. évi kiegyezéstől az 1904. évi vasúti sztrájkig

AZ ELSŐ VASUTASOK Sparszam Pál, Gottfried György, Amersin Henrik, Béla Dánel, Mihalics György, Paid Lajos, Grobetti Lajos, Fuhrmann Rudolf, Kiss Ferenc. Aligazgatók: Stöckl Alajos, Bozóky István, Szilberleitner Albert. Irattáros: Lentner Károly. * Ha valaki megkérdezné tőlünk : „kik voltak az alkot­mányos rend helyreállítása után az első magyar vasu­tasok ? . . ." tanácstalanul néznénk a kérdezőre. Mert ezek a vasutasok régen meghaltak. Sírjuk behorpadt, fejfájuk kidűlt, irataikat pedig selejtezték. A m. kir. államvasutak igazgatóságához fordulnánk útbaigazításért. De sajnos — hetvenesztendő sűrű ködén át — még a hivatalos távcsőn keresztül sem lehetett tisztán látni, legkevésbbé biztosat mon­dani. Magyar vasutaink építői, felügyelői és az egész vasúti személyzet, hivatalos és hiteles névsorban tehát itt kö­vetkezik. Gyújtsuk meg szívünkben a kegyelet lángját! Hajtsuk meg alázattal a Máv. nemzetiszínű lobogóját: a legelső magyar vasutasok előtt. 1867. évben A m. kir. közm. és közi. minisztériumhoz benyújtott kérvények. A pályázó neve: A kérelem tárgya Iktatószám : Pottyondy Lajos v. cs. k. szds. alkalmazást kér 9 2372 Adler Lajos magán mérnök „ „ 9 2380 Kánya Frigyes főmérnök főmérnöki állást kér 9 3884 Wersán István épit. mérn .„ J> 9 3894 Polinszky Emil oszt. „ „ JÍ 9 3895 Corvinus I. vasúti ,, „ jj 9 3896 Klenovics Antal alkalmazást kér 9 3906 Tóldy István s. mérnök állást kér 9 3916 Ennike Pál oszt. mérnöki,, >> 9 3943 Herczog Ödön mérnöki „ i) 9 3949 Bíró Gábor pesti lakos alkalmazást n 9 3950 Meiszner Sándor oszt. mérn. „ >> 9 3951 Kestler Henrik alkalmazást ÍJ 9 3960 167

Next

/
Oldalképek
Tartalom