Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 6. évf. / 1883/84 (Budapest, 1885)

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ AZ ELSŐ KÉSZHEZ. Jelen mü a „Magyar Vasúti Évkönyv" hatodik évfolya­mának első részét képezi s 25 vasúti vállalatnak 1882., 1883. és 1884. évi történeti és statistikai adatait tartalmazza. — A mennyiben úgy a történeti, mint a forgalmi és statistikai ada­tok három évről szólanak, a jelen mű tulajdonkép három év­folyamot képez s kimeríti a vasutak történetét és viszonyait a legutóbbi időkig. — A mű második része közel 60 ívnyi tartalommal a jövő év február hó folyamán fog megjelenni s tartalmazni fogja a m. k. államvasutak, a szab. osztrák-magyar államvasút, a budapest-pécsi, szamosvölgyi, barcs-pakraczi, csáktornya-zágrábi, vinkovcze-brékai, debreezen-hajdunánási. új szász - jászapáthi, puszta - tenyő—kun - szent - mártoni, maros­vásárhely —szászrégeni, taraczvölgyi, nagyvárad-bei ényes-vas­koh-i, maros-ludas—besztercze-i, bihari, mármarosi, göllnicz­völgyi és mátrai vasutak, továbbá a nagyváradi, aradi, temes­vári és eszéki közúti vasutak, valamint az iparvasutak és a hajózási vállalatok 1882., 1883. és 1884. évi történetét, for­galmi és statistikai adatait, s végre a vasútügy 1882., 1883. és 1884. évi fejlődésének és eredményeinek összesített ösnier­tetését. A mű második részéhez még néhány statistikai táblázat lesz csatolva. — Művemet rendkívüli nagy terjedelménél fogva, de meg azért is indokoltnak véltem két részre szakítva kiadni, mert érdekelt szakkörökben müvem megjelenése igen szorgal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom