Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 5. évf. / 1882 (Budapest, 1883)

52871 MAGYAK VASÚTI ÉVKÖNYV 1882 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM Szerkeszti: VÖRÖS LÁSZLÓ közmunka és közlekedési m. klr. ministeri titkár. Bolti ára 4 frt 50 kr BUDAPEST, 1883. A SZERZŐ TULAJDONA. Kiliitn Frigy«» wt. /.'. eyy«temi könyvárus biromdnya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom