Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 5. évf. / 1882 (Budapest, 1883)

Peat! kflDyvnyomdH-rószvéuy-tiírsasiíif­VASÚTI ÉVKÖNYV 1882 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM Szerkeszti: VÖRÖS LÁSZLÓ közmunka és közlekedési m. klr. minlsterl titkár. Bolti ára 4 frt 50 kr. BUDAPEST, 1883. A SZERZŐ TULAJDONA. Kititin Frigyes tn. tc. egyetemi hSnyvtirue bieomdnya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom