Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 1. évf. / 1878 (Budapest, 1878)

Magyar vasutak - VIII. Magyar északkeleti vasút

yiii. északkeleti yasut. Székhely-. Budapest II. kerület, fö-utcza 105% sz. a. saját ház. Engedélyeztetett: az 1868. évi XIII. és az 1870. évi XXYIII. t. ez. által C'zég: Magyar északkeleti vasút. igazgatóság. Elnök: I.ónyay János. Alelnök: Várady Gábor. Igazgatók: Boross Bálint, Dr. Chornitzer Ede, Gróf Forgách Kálmán, Kiss Lajos, Kohl Edgár, Lévay Henrik, Dr. Mauthner Fülöp, Gróf Török Napoleon, Várady Károly. Felügyelő bizottság: Elnök: Kováeh László. Tagok: Gold Zsigmond, Nyiri Lajos, Suján Ferencz, Sztroiny Sándor. Igazgatósági hivatal: Vezérigazgató: Ivánka Imre, országgyűlési képviselő, a vaskoronarend lovagja. Osztályok. A) osztály. Vezértitkárság. Osztályfőnök: Korányi Adolf vezértit­kár és jogtanácsos. Vezértitkári helyettes: Kerekes József, igazgatósági titkár. Üzleti felügyelő : Wiederspan Nándor. Főorvos : Dr. Keiszmann Gyula. Fogalmazók: Windt Mór, Kern Gyula. Irodafőnök: Eklér Imre. B) osztály. Pénzügyi, ellenőrzési és anyagkezelési szolgálat. Osztályfőnök: Lintner Imre, vezérellenör. (I. és III. pénzügy) Gesell János, főkönyvelő. Tóth József Sándor, főpénztárnok. Moravecz Vincze, főpénztári ellenőr. Friedmann Gábor, számfejtő. Kostyák János, gyiijtöpénztárnok (Debreczenben). (II. Uzletellenörség.) Ilofbauer Jakab, felügyelő. Platzer József, főellenőr. Krünner Pál, Karcsay Vilmos, Jobbágyi Arthur, ellenörök. (IV. anyagkeze­lőség.) Altmann Henrik, főnök. Kankovszky Károly, föraktári főnök, S.-A.­Ujhelyen. C) osztály. Közlekedési és kereskedelmi szolgálat. A) A központban. Osztály­főnök : Spitz Gynla, központi felügyelő. (I- személyügy.) Berőnyi István, titkár. (II. közlekedési szolgálat.) Majorszky Alajos, Barczán Imre, főellenörük. Szűcs Emil, távirdafelügyelö. Baskovits Lajos, közlekedési ellenőr. (111. keres­kedelmi szolgálat.) Ponger Fülöp, felügyelő. Ferenczy Benő, ellenőr. (IV. állo­mási szolgálat és kiadások ellenőrzése). Bock János, felügyelő. Császár Gyula, ellenőr. (V. visszkereseti ügy.) Ambrus József, irodafőnök. Varga János, hivatalnok. B) A vonalon. I. szakasz közlekedési főnökség Királyházán. (Debreczen—Király­háza—Sziget és Bátyú—Királyházai vonalakra). Puffier János, közlekedési főnök. Száraz László, Kula György, Etterer Béla, ellenőrzési teendőkkel megbízott hivatalnokok. Tabak Lajos, távirdaellenör. Állomások: Debreczen, állomásfőnök: Bakunek Ignácz. Haláp, (megálló hely) állomási őr: Nagy Gyula. Vámos-Pércs, állomásvezetö: Gruber Gyula. Ábrány, állom, őr: Aranyi Mihály. Mihályfalva, állomásfőnök: Kothman József. Ér-Körtvélyes, állomási őr: Kis János. Szaniszló, állomásfőnök : Farkas János. Reszege-Piskolt, állomásvezetö: Prauda András. Nagy-Károly, állomás­főnök : Kokály József. Kis-Majtény, állomásfőnök : Üdvary Géza. Zsadány, állomásvezető: Schwarcz Dávid. Szatmár, állomásfőnök: Ollé Elek. Mikola, állomásfőnök: Häfner Zsigmond. Halmi, állomásfőnök: Migra Ignácz. Fekete­Ardó állomásvezető: Juhász Miklós. Királyháza, állomásfőnök: Bydeskuthy Elek. Huszt, állomásfőnök; Liehtenstern Samu. Bustyaháza, állomásfőnök:

Next

/
Oldalképek
Tartalom