A Közlekedési Múzeum Évkönyve 9. 1988-1992 (1994)

II. RÉSZ • Közlekedéstörténeti tanulmányok 97 - Tisza István: Az 1930-as évek magyar nyelvű közlekedési folyóiratai 335

Rendelet, Hasznos tudnivalók, Autóperek, Ver­senynaptár, A motor nevet stb. Az 1938. évi 22. számmal a lap megszűnt. OSzK-jelzete: 11561 Melléklapja: A KERÉKPÁR. Alcím: A ke­rékpár és motorkerékpár minden ágával foglal­kozó lap. AUTOMOBIL, MOTORSPORT Bp., 1930 Független képes motorszaklap. Színes címlap­pal, 36 oldalon szakcikkekkel, versenyhírekkel, hirdetésekkel. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én. Felelős szerkesztő: Déván István, helyettes szerkesztő: Dárday Abriani Dezső. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: Bp., II., Margit körút 64/a, később: Bp., VI., Rózsa u. 111. Jellemző rovatai: Kereskedelem, Forgalmi hírek, Rekordok, Hivatalos közlemények, Mo­torkerékpár világrekordok, Motor túrasport, Új automobiltípusok Budapesten. OSzK-jelzete: 5689 AUTOMOBILIZMUS Bp., 1939-40 A Királyi Magyar Automobil Club hivtalos lap­ja. A Budapesti Motor-Yacht Club hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 15-én. Felelős szerkesztő: Dárday Abriani Dezső, felelős kiadó: Landauer Eduárd. Kiadja a Kirá­lyi Magyar Automobil Club. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bp., VI., Apponyi tér 1. Jellemző rovatai: Hivatalos rész, Hírek, Kül­földi hírek, Vízimotorsport, Forgalmi hírek, Jo­gi rovat, Közlekedési meteorológia, Világgaz­dasági hírek, Versenyhírek, Hatósági rendelke­zések. OSzK-jelzete: 21129 AUTÓSOK ÉS MOTOROSOK LAPJA Bp, 1935-1940 Autósok, motorosok, repülők, vízi motor­sportolók, független ipari, kereskedelmi és sportlapja. Megjelenik 1935-től kéthetenként, 1940-ben minden hó 15-én, a 8310/1939. sz. rendelet értelmében csökkentett terjedelemben. Főszerkesztő: Szántó László, felelős szer­kesztő és kiadó: Mednyánszky György, szer­keszti: Zsolnai László. Szerkesztőség és kiadó­hivatal: Bp, VUJ, Bérkocsis u. 16. 1940-től felelős szerkesztő: Peller Károly. Tartalma: szakcikkek, közgyűlési beszámo­lók. Jellemző rovatai: Technikai szemle, Tipusis­mertetések, Világhíradó, Motorcsónak, Repü­lés, Légi híradó, Kiállítások, Apróhirdetések, Útügy, Karcolatok. OSzK-jelzete: 17874 AUTÓ ÉS GÉPVÁSÁR Bp,1931 Független autó- és gépkereskedelmi szakújság. Autó und Maschienenmarkt. Autó and Machine Review. Megjelenik havonta, színes címlappal 18-20 oldalon, hirdetésekkel. Az összes szak­mai vállalatok és a vevők érdekeit kívánja szol­gálni, nyilvántartja a komoly cégek raktári készletét árakkal együtt, szaktanáccsal szolgál. Felelős szerkesztő és kiadó: Székely Sándor. Munkatársak: Streihammer Antal, Székely Zol­tán, Bencze Gyula. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Bp, VI, Eötvös u. 35. Jellemző rovatai: Hírek az autó- és géppiac­ról, Használt autók nyilvántartása, Szaktanács­adó, Jogügyi rovat, Magyarországon képviselt autómárkák méret- és ártáblázata, Útjelentések. OSzK-jelzete: 13833 AUTOMOBIL A NAGYVILÁGBAN Bp, 1937 Egyetlen kőnyomatos példány az OSzK-ban. Összeállította: Kádár Imre, felelős kiadó: Kádár Imre. Ismerteti Németország, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Franciaország, Anglia, Olaszország, Hollandia, Svájc, Csehszlovákia, Kanada, Japán, Luxemburg, Marokkó, Svédor­szág autóiparával, szállítási problémáival, vám­ügyeivel kapcsolatos kérdéseket. Van ipari és kereskedelmi hírek és vegyesek c. rovata. Meg­jelenéssel kapcsolatos egyéb adatot nem tartal­maz a példány. OSzK-jelzete: 20977 337

Next

/
Oldalképek
Tartalom