Czakó Elemér (szerk.): Az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum és Iskola könyvtárának czimjegyzéke (Budapest, 1900)

r ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MUZEUM. r ■ rr r AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI MUZEUM ÉS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK CZIMJEGYZÉKE. y y y y SZERKESZTETTE CZAKÓ ELEMÉR KÖNYVTÁROS. BUDAPEST, I9OO. FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom