Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 8. (Budapest, 2005)

KÖZLEMÉNYEK - PROHÁSZKA LÁSZLÓ: A vasszékely ábrázolása a cs. és kir. 82. székely gyalogezred plakettjén, jelvényén és emléktábláján

Vasszékely-jelvény (préselt hadifém lemez) háborúban hősi halált halt udvarhelyiek nevei. Egy további emléktáblán Embery Árpád zászlós - civilben főgimnáziumi tanár - sorai olvashatók: „Gyopárt a Har­gitáról / hozzatok / a székely hősök / halhatatlanok." (Ez a szöveg ott volt az 1917-ben felállított posztamensen is.) Az 1917-ben állított Vasszékely korabeli utóéletéhez tartozik, hogy a szobor­ról Gálát Lajos plakettet készített, alul „SZAVAS-SZÉKELY" felirattal. Balra fent a „GÁLÁT L. / 1917" jelzés utal a szerzőre és a mű keletkezési idejére. 13 Az álló téglalap alakú plakettből több példány készült, amelyek mérete - az öntésből eredően - nem pontosan azonos. A Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai gyűjteményében két példány található. A 257x147 milliméteres öntöttvas válto­zat 14 a torontói Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma 2000-ben hazatért anyagának 15 részeként került a múzeumba. A másik, 225x145 milliméteres öntött bronz példány 16 érdekessége, hogy az alsó részén a szelvény hiányzik, így a pla­ketten - a művész szignóját leszámítva - nincs felirat. A dombormű alkotója, Gálát Lajos nem tartozott az ismert művészek közé. Mindössze annyi tudható róla, hogy 1897 és 1899 között iparművészeti iskolát végzett Budapesten. 17 Egyetlen ismert numizmatikai alkotása a Vasszékelyt áb­rázoló plakett, amelynek létezik jelvény változata is. (Egy példányt a Hadtörté­neti Múzeum Numizmatikai gyűjteménye őriz. 18 ) A hadifémből készült, 34,5x20 milliméter méretű jelvény megegyezik a plakett feliratos változatával, szignó azonban nincs rajta. A hátlapon látható „ATELIER / GURSCHNER / WIEN 7" felirat szerint a jelvény Bécsben készült. 13 Lajos Huszár - Béla von Procopius: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Budapest, 1932. 3473. sz. 14 HTM Numizmatikai gyűjtemény, lt. sz.: 2005.200.L/É. 15 Ságvári György (szerk.): Hazatért gyűjtemények. Katalógus. Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2000. 16 HTM Numizmatikai gyűjtemény, lt. sz.: 9239/É. 17 Huszár - Procopius: i. m. 233. p. 18 HTM Numizmatikai gyűjtemény, lt. sz.: 5604/É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom