Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 7. (Budapest, 2004)

ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK - SALLAY GERGELY PÁL: Kitüntetések a világ postabélyegein

50. kép 51. kép 52. kép 53. kép a Szent Vlagyimir Rend (1782), az 1,50 rubelesen a Szent Anna Rend (1797), a 2 rubelesen a Johannita (Máltai) Lovagrend (1798), a 2,50 rubelesen a Fehér Sas Rend (1815), a 3 rubelesen pedig a Szent Sza­niszló Rend (1815) jelvényei szerepelnek. (50-54. kép) Az olvasóban felmerülhet a kérdés: miért szerepelnek az orosz rend­jelek között a Johannita (avagy szuverén Máltai) Lovagrend jelvényei, s mit jelöl az 1798-as évszám? 1798-ban Napóleon hajói Egyiptom irányában előnyomulván Máltán, a lovagrend által erődítménnyé kiépített szigeten akartak kikötni. A rend akkori nagymestere megtagadta a partra­szállást, háromnapi ostrom után azonban kapitulált. Egyedül I. Pál orosz cár tilta­kozott Málta erőszakos elfoglalása ellen ­a lovagrend védelmezőjévé vált, majd még az évben a rend nagymesterévé válasz­tották. VT. Pius pápa tiltakozását fejezte ki ez ellen, s I. Miksa bajor választófejedelem 1799-ben megszüntette a lovagren­det. Az oroszországi perjelség ezt követően elszakadt a rend­től, amelynek jelvényeit I. Sándortól kezdve az orosz cárok is adományozták." Egy 2004-ben kiadott 10 rubeles blokk az 1914-ben ala­pított Port Artúr Keresztet jeleníti meg a japán-orosz háború kitörésének 100. évfordulóján. A keresztet azoknak a magas rangú orosz tiszteknek adományozták, akik 1904. február 8. és 1905. január 2. között aktívan részt vettek Port Artúr tengeri bázis védelmében. Az első dátum a japán haditengerészet Port Artúr elleni meglepetésszerű támadását jelöli, míg az utóbbi a kikötő kapitulációjának a napja. A keresztet az egyenruha bal oldalán alul viselték. 5 " (55. kép) Hasonlóképpen bélyegblokk kiadásával emlékeztek meg az Orosz Föderációban 2001-ben a moszkvai csata, illetve 2002-ben a sztálingrádi csata 60. évfordulójáról. Mindkét 10 rubel névértékű nyomaton kiemelt helyen szerepelnek a két város védelmében részt vevők számára adományozott szovjet emlékérmek. A „Moszkva védelméért" Érmet 1944. május l-jén alapították, és mintegy 1 020 000 főt tüntettek ki vele. 60 (A „Sztálingrád védelméért" Éremről bővebben lásd „A Szovjetunió és a szocialista országok" című fejezetet.) 54. kép 58 Felszeghy Ferenc - Rátvay Imre - Petrichevich György - Ambrózy György (szerk. biz.): A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Budapest, é. n. [1943.] 40-41. p. 59 Romanoff, Prince Dimitri: The Orders, Medals and History of Imperial Russia. Rungsted Kyst, 2000. 261. p. 60 Herfurth: i. m. 117-118. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom