Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 7. (Budapest, 2004)

GYŰJTEMÉNYI- ÉS MŰHELYMUNKA - BAJÁK LÁSZLÓ: A Batthyányiak halotti címerei a Hadtörténeti Múzeumban

császári és apostoli királyi felség kamarása, valóságos titkos államtanácsos, gene­rális főstrázsamester. Elhunyt április 28-án, életének 60. évében." 40 A Batthyány-címer oválpajzson. A címert tizenegy ágú korona alatt a herce­gi palást övezi. A címer tövében a katonai pályára utaló trófeumok, fegyverek és zászlók. Batthyány Lajos nádor (lásd az 1. címert) legkisebb fiaként katonai pályára lépett, és végül tábornoki rangot ért el. Vas vm. örökös főispánja, az Alsó-Auszt­ria kamarai tanácsosa, 41 cs. kir. kamarás, v. b. 1.1. volt. 42 Br. Perényi László és br. Andrássy Klára leányát, Borbálát vette feleségül, de gyermekük nem született. Németújváron temették el. A grófi ág Batthyány Pál (fi764) két unokájától, Zsigmondtól (1698-1768) és Imrétől (1701-1714) származott le a grófi ág Zsigmondi és Pinkafői ága. A Pinkafői ág utóbb további ágazatokra tagolódott, amelyeket Batthyány Imre fiai, József (1738-1806), Imre (1748-1819), Kajetán (1761-1817) és János (1769-1826) alapított. Zsigmondi ág 12. GR. BATTHYÁNY JÓZSEF SÁNDOR (1777 -Ikervár, 1812. VII. 13.) 70x51 cm nagyságú papírlapra festett címer és felirat. Lt. sz.: 99. 144. L/KE Felirata a címer fölött: Illfustrissimus] D[ominus] Comes Josephus Alexander de Batthyan perpet[uus] in Némtthnjvar. [sic!] A címer alatt: Obiit anno aetatis suae 35 & [Más kézírással kiegészítve: 13 a july] 1812. A felirat fordítása: „Méltóságos gróf Batthyány József Sándor úr, Németújvár örökös grófja. Elhunyt életének 35. évében, 1812. július 13-án." Batthyány-címer lombkoronával fedett barokkrámás oválpajzson. Batthyány Zsigmond unokája, illetve Batthyány Miksa (fi804) és Flaesser Magda fia, Vas vm. örökös főispánja. 45 Ifjúkorában katonáskodott és századosi rangig vitte, de az apja halálakor kilépett a hadseregből és visszavonult a birto­kaira gazdálkodni. Ugyanekkor vette feleségül Skerlecz Borbálát is (lásd a 13. címert). VII. 16-án temették Németújváron. 44 40 Nagy Iván pótköt. 110. p. téves közlése szerint 1731-ben született. 41 Hof Schematismus. 1776. 434. p. 42 Lásd a 9., 7. és 8. jegyzetet. 43 Lásd a 9. jegyzetet. 44 Molnár 9. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom