Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 6. (Budapest, 2003)

GYŰJTEMÉNYI - ÉS MŰHELYMUNKA - BODOR IMRE: Karkötő az aradi vértanúk emlékére

Bodor Imre KARKÖTŐ AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE 2002 októberében a Hadtörténeti Múzeum Tárgyiemlékanyag-gyűjteménye az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlást idéző karkötővel gyarapodott. A tárgyat eddigi tulajdonosa, Kachelmann Róbert, a karkötő hajdani készítőjének ol­dalági rokona családi ereklyeként őrizte, és családtörténeti adatokat, a tárgy készíté­sére vonatkozó feljegyzéseket mellékelve juttatta a Múzeum tulajdonába. Maga a szóban forgó tárgy apró gyöngyszemekből fűzött szalag, vékony bar­na bőrrel bélelve. A végeit lezáró ezüstpántokhoz két-két apró gömb közbeikta­tásával csatlakozik 1849. évi ezüst hatkrajcárosból kialakított csatjának két tagja. Teljes hossza csattal együtt 188 mm, szélessége 43 mm. A gyöngyhímzés mére­te: 138x40 mm. Fekete mezőben kék és zöld gyöngyökből kialakított apró nefelej­csek koszorúja keretezi a középen sorakozó arany betűket: PVDTNAKLS . E kilenc betű a tizenhárom aradi vértanú nevének kezdőbetűje (a D és K betű két, az L betű három nevet idéz). P = Pöltenberg Ernő V = gr. Vécsey Károly D = Damjanich János, Dessewffy Arisztid T = Török Ignác N = Nagy-Sándor József A = Aulich Lajos K = Kiss Ernő, Knézich Károly L = gr. Leiningen-Westerburg Károly, Lázár Vilmos, Lahner György S = Schweidel József A betűk azonban más, a kortársak számára szintén közismert utalást is rejtenek. Mind magyar, mind német nyelven megfogalmazott rejtett értelmük a következő: „Pokol Vigye Dinasztia Tetteit, Nemzetünk Atka Kísérje Léptöket Sírjukig." Illetve: „Pannónia Vergisst Die Todten Nie Als Kläger Leben Sie" (Pannónia nem felejti halottait, élnek ők mint vádlók.) 1 1 A Pesti Hírlap 1932. augusztus 26-i számának 4. lapján olvasható dr. Filarszky Nándorné Kövi Ilona levele, amelyben ő egy édesanyja által késmárki elemista korában készített „hímzőkendő" (Merktuch) azonos betűsorát adja ezzel a feloldással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom