Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 6. (Budapest, 2003)

ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK - CZAGA VIKTÓRIA: A Harcos Emlék – szoborsors Magyarországon. (A Hentzi-emlékmű története)

A dolgozat elkészítéshez nyújtott segítségért köszönet illeti dr. Bonhardt Attilát, az Osztrák Hadilevéltár mellett működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség vezetőjét, Kreutzer Andreát, a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűj­teményének vezetőjét, Makai Ágnest, a Hadtörténeti Múzeum numizmatikusát, Szoleczky Emesét a Magyar Hadtörténeti Múzeum Kéziratos emlékanyag­gyűjtemény vezetőjét, Bánffyné Kalavszky Györgyit, a Múzeum Fotóarchívu­mának vezetőjét, Stemlerné Balog Ilonát, a Magyar Nemzeti Múzeum Történe­ti Fotótárának vezetőjét, Halmi Lászlónét, a Magyar Nemzeti Múzeum Adattá­rának vezetőjét, Basics Beatrixot, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának vezetőjét, Lenkefi Ferencet, a Hadtörténelmi Levéltár főmunkatársát, F. Dózsa Katalint, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató­helyettesét, Rácz Zsuzsát, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma Fotótára és Farbaky Pétert, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumá­nak igazgatóját, Perjesi Zsuzsát a Magyar Nemzeti Filmarchivum archivátorát, valamint Bartha Leventét és Hegedűs Zsoltot (Budapest Főváros Levéltára).

Next

/
Oldalképek
Tartalom