Molnár Pál szerk.: Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1. (Budapest, 1971)

HALÁPI LÁSZLÓ: Rendjelek és kitüntetések az Országos Hadtörténeti Múzeum éremtárában. I. rész

RENDJELEK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉREMTÁRÁBAN Halápi László Kiemelkedő állami ünnepek alkalmával a fegyveres testületek tagjainak egyen­ruháját, a munkások, parasztok, művészek, bányászok, tehát a polgári élet legkülönbözőbb területein dolgozók mellét érdemrendek és kitüntetések vagy azoknak miniatűr másai — ékesítik. A kitüntetés messziről látható nemes fénye felhívja a figyelmet annak viselőjére, aki kiemelkedő munkájával, érde­mes alkotásaival vagy hősies, bátor helytállásával érdemelte ki a társadalom fokozott megbecsülését. Napjainkban a látható kitüntetések értékét elsősorban már nem az érdemjel anyagában is meglevő nemesfém alkotja, hanem sokkal inkább az, amit jelképez: az egész társadalom javára végzett kiemelkedő mun­ka, tett, amely érdemessé teszi tulajdonosát a megkülönböztetett figyelemre és tiszteletre. Hazánkban közmegbecsülés kíséri a kitüntetetteket, az elmúlt korokban azonban ez nem volt ilyen egyértelmű. Az Országos Hadtörténeti Múzeum kitüntetés-gyűjteményében számos olyan rendjel van — hazai és külföldi egyaránt — , amelyeket még akkor ado­mányoztak, amikor a társadalomban harc folyt az ellentétes érdekű osztályok között. Egykor, évszázadokig, az uralkodóházak és a kizsákmányoló osztályok érdekeinek hű szolgálata jelentette a legfőbb érdemet. Az antagonisztikus tár­sadalomalakulatokban a néptömegektől elkülönült hatalom uralmának fenn­tartására minden eszközt felhasznált. Az uralkodók az érdekükben folytatott elnyomó, hódító, gyarmatosító háborúk idején az oldalukon harcolók jutalma­zására és buzdítására látható kitüntetéseket adományoztak. Természetesen e társadalmi formációkban is akadtak kitüntetésre méltóak, bátrak — elsősorban a forradalmi harcok és az igazságos háborúk idején —, és voltak hősök is. Ilyenek minden társadalomban születtek és születhetnek. A kitüntetés és el­ismerés azonban legtöbbször nem az arra legérdemesebbeknek jutott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom