Tanulmányok Budapest Múltjából 34. (2009)

TANULMÁNYOK - BARDI TERÉZIA: A „RESPUBLICA CHRISTIANA " DIADALA FALIKÁRPITOKON

68. Mite kiváltságos helyzetét az is jelzi, hogy az új operaház épületében rendezhette be jelentős műhe­lyét, amely a nagy megrendelések nyomán gyorsan bővült. 1711-ből a műhely számos új szövőmesterének a nevét ismerjük: Josse Bacor, Jean Cardon, Henry Costre, Antoine Lainger, Pierre Massé-Lignon, Jacob Mesny, Claude Michel, Paul Antoine Moreau, Edme Pinot, Jean Baptiste, Claude Roby, Jean Pierre Rousseau, Sigisbert Sauvage, Simonét és Jean Jacques Vavoque. ANTOINE 1965, 29, HUMBERT 1980, 29., id. RÓZSA 1989,217. 69. A Mité-műhely elhagyása után az önállósult Bacor először Luneville-ben, majd La Malgrange-ban rendezte be műhelyét. A Bécs felmentését ábrázoló, 3/b leltári számú, két, újra leszőtt darab az, amelyikről, nemrégiben történt szétbontása után állapították meg, hogy a 2. számú kárpit kompozíciója után szőtték. Mint azt már említettük, a szétválasztás után azonban a két darab külön-külön, két külön leltári számon került beleltározásra. RÓZSA 1989, 218.; HÁMORI 1986, 53. 70. HUMBERT 1980, 67—68., 101., id: RÓZSA 1989, 218. 71. I. Lipót lotharingiai herceg 1700-ban felvette őse, a keresztesháborúk egyik központi alakja, Bouillon Gottfried által viselt „Jeruzsálem Királya" címet, ezért jelennek meg a kereten jeruzsálemi keresztek. HUMBERT 1980, 59—70., id.: RÓZSA 1989, 222. 72. Charles Herbei (?): Lotharingiai V. Károly diadalmenete Buda várába, 1686-ban, 1694, v. o. 98,5x159 cm, Felirat jobbra lent, az ágyúcső zárszerkezetén: „H. Hein:[rich] Faust: Bin 1694." BTM lt.: 14.343., RÓZSA 1963, 149. 73. HORVÁTH 1932, 61—75.; HÁMORI 1986, 53. 74. RÓZSA 1963, kat. sz.: 149; GALAVICS 1986, 129. 75. HÁMORI 1986, 53. 76. GALAVICS U. O. 77. HORVÁTH 1932, 61—75.; JAJCZAY János: „Budai és Pesti veduták vallásos tárgyú képeken." TBMW. köt., 1936, 159. 1936, 159.; RÓZSA 1989, 204,211. 78. HORVÁTH U.O.; JAJCZAY U.O; RÓZSA U.O. 79. ANTOINE 1965, 114—115. 80. Bécs, Kunsthistorisches Museum, Inv. No. IX/14.; HÁMORI 1986, 53.; ANTOINE, 1965. 81. KELÉNYI B. Ottó: Marco d'Aviano, 1935, 35. 82. PATRIARCA 1963, 85.; KELÉNYI u.o. 83. PATRIARCA 1963, 85. 84 BÉL 1986, 104. Bél azt is leírja, hogy a Te Deum után a vezérek szemlét tartottak a harcokban épen maradt török fegyverraktárban, ahol 200 különböző kaliberű ágyút, nagy mennyiségű „hadiszert" és élelmet találtak, (ibid). Források megjelölése nélkül szeptember harmadikai egyházi és katonai ünnepségeket említ. SUGÁR ISTVÁN: Lehanyatlik a török félhold. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1983, 162; SUGÁR ISTVÁN: A budai vár és ostromai, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1979, 260. 85. Henrik, Szászországi herceg így ír a sortűz kísérte Te Deumról: „...den 3. Dito Die gantze Nacht durch hatte das Feuer angehalten, und sich mit Ergreiffung Pulver und granaten vergrörrert, Continuirete auch den Tag immerfort. Die Stadt war indessen best möchlist besetzt, und warde be dem Churfürsten von Beiern in gegenwart des Herzogs von Lothringen und aller Générales, auch Personen von Extraction das Te deum unter Lösung der Cannonen gesungen, und nach hero die Fugados so für unteren rechtemen waren, angetzündet und zur Lufft gesprenget." In: KÁROLYI 1886a, 709.; „Dall'Elettore il Duca di Lorena è andato a far cantar il Te Deum. La gloria è di Lorena..." In: Federigo Comaro levele Grimaninak. In: BUBICS Zsigmond: A wis; del Cavalière Federico Comaro ambasciatore Veneto circa l'assedio e la presa délia Fortezza di Buda nelVanno 1686. Budapest, Proprietà dell'Editore, 189, note 146.; „Le 3. le Prince Charles & les Généraux vinrent au Quartier de l'Electeur de Bavière, au le Te Deum fut chanté au bruit des Trompetes, des Timbales,& des Canons, dont on fit faire trois décharges autour des Lignes. On mit aussi le feu aux Bombes qu'on y avoit enterrées pour les Ennemis, s'ils eussent osé entreprendre de les attaquer..." In: DE VIZE 1686, 323.; „Spesa la notte nella spedizione di varij Messi per communicare a tutta l'Europa cosi felice nuoua, v'entrarono al far del giorno il Duca Generale con il Sereniss. Il Bauiera, corteggiati da tutt'i Capi dell'Esercito per pascere li proprij occhi co lo spettacolo di questa gia cosi fiera, e ostinata Nemi­ca, & hora desolata, & abbattuta a piedi del suo trionfante lmperatore, e dato con genneroso insulto, ben fondato nel proprio valore, vna reuista a posti più importanti, passo tutta la Truppa nella Tenda del Sereniss. Elettore, per ringraziare il Cielo d'vna si insigne Vittoria, e fra lo strepito festeggiante deU'Artigleria canta­te il Te Deum, non s'vdi più tutto quel giorno che Canto, e inuito d'allegrezza da tutte le parti délia Città, e dell'Armata...." In: (FRESCHOT, Casimire): Ristretto dell'Historia d'Vngheria e singolarmente le cose occorseui sotto il Regno dell'Augusto Leopoldo sino alla trionfante presa di Bvda. Dedicato all'Eminentiss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom