Tanulmányok Budapest Múltjából 23. (1991)

KÖZLEMÉNYEK – MITTEILUNGEN - Csapodiné Gárdonyi Klára: Gárdonyi Albert (1874-1946) Budapest Székesfőváros főlevéltárnokának irathagyatéka és nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiája = Schriftennachlaß und Bibliographie der im Druck erschienen Werke von Albert Gárdonyi (1874-1946), Oberarchivar der Haupt- und Residenzstadt Budapest 263-302

1918 Bezerédj István (1796-1856). I. kötet 1918. (Bodnár Istvánnal társszerzőként). 391., 4. t. Fedák Mihály ezredes, a katonai Mária Terézia rend vitéze. Hadtörténelmi Közlemények 1918.50-58. Georg von Below: „Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen" c. könyvének ismertetése. Huszadik Század. 1918.111-114. Guglia, Eugen: „Maria Theresia" c. művének ismertetése. Századok 1918.294-296. Pest város újjáépítése a XIX. század elején. Pestbudai művészeti almanach. 1919-re. 1918.74-S8. 1919 A magyar jakobinusok emlékezete. A vértanúk hamvainak feltalálása alkalmából kiadta Budapest főváros közönsége. 1919. Benne: Gárdonyi Albert: A magyar jakobinusok története. 1-56. - Bartucz Lajos: A magyar jakobinusok exhumálása. 57-173. A salgótarjáni széntelepek felfedezése 150 év előtt. Természettudományi Közlöny 1919.32-34. Illés József: „A magyar címer és királyi cím története 1804-től kezdve" c. művének ismertetése. Történeti Szemle 1919.133-136. 1920 Bezerédj István (1796-1856). II. kötet. 1920. (Bodnár Istvánnal társszerzőként). 435. 1921 A pesti ligetek megalapítása. Független Budapest 1921. IV. 29. Külpolitikai orientációnk lehetőségei. Magyar Helikon 1921.73-78. 287

Next

/
Oldalképek
Tartalom