Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

Pereházy Károly: Régi pesti képviselőház = L'ancien édifice du Parlament hongrois a Pest 489-510

PEREHÁZY KÁROLY Régi pesti képviselőház Évekig folyó politikai harc tette lehetővé, hogy Pest legyen az országgyűlés színhelye. Pest sz. kir. város több feliratban kérte a Hely­tartótanácstól az 1848. IV. te. alapján, hogy az országgyűlési tanács­kozások helye Pest városa legyen. Mindent el is követett annak érde­kében, hogy megfelelő helyiséget biztosítson az országgímlés számára, mely végül is eredményhez vezetett. Még az 1843. évi pozsonyi országgyűlésen megszavazták a követek, hogy Pesten — mely ekkor már az ország központjává vált — állandó országházat építsenek. Knnek a gondolatnak egyik legharcosabb zászló­vivője Széchenyi István volt. Az országház terveire 1845-ben pályázatot írnak ki. 32 terv be is érkezik, az első díjat Feszi Frigyes románba oltott mór díszítésű romantikus épületének pályázata nyeri, és az állandó országházat az Újvásártérre, a későbbi ideiglenes német színház helyére kívánják felépíteni. Vámos Ferenc szerint a terv Feszi egyik legérettebb alkotása. Az országház felépítése azonban csak terv maradt, és az 1847-i országg3'űlés ismét a pozsonyi kaszárnya alakú házban gyűlt össze. 1848-ban Pestre költözik ugyan az országgyűlés, de akkor is csak a városi régi Redoute termeiben ülésezik. A régi pesti képviselőház történetét kutatva, mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk az építést megelőző időszak politikai eseményeit. Az 1848—49-es szabadságharc bukását hazánkban katonai kor­mányzat, Haynau rémuralma követi, majd azt hamarosan a polgári­katonai önkényuralom, a „Bach-korszak" váltja fel. K rendszer elnyomó politikájával szemben a magyarság ellenáll. A külpolitikai helyzet és a közhangulat nyomása 1860-ban bukásához vezet. i860 októberében Ferenc József kibocsátja az ún. „októberi diplomá"-t, mellyel bizonyos belső autonómiát biztosít az egyes tarto­mányoknak. Az októberi diplomával Magyarországon visszaállítja a Kancelláriát és a Helytartótanácsot. A döntő fontosságú jogok, mint pl. adómegszavazás, katonamegajánlás azonban nem az országgyűlés, hanem a felette álló birodalmi tanács hatáskörébe tartozik. Az októberi diplomával az uralkodó az országgyűlést 1861. április 2-ára Budára hívja egybe. 489

Next

/
Oldalképek
Tartalom