Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)

Bevezetés

Külön mutatói állítottunk össze az írott forrásainkat őrző intézményekről. Segítségével látványosan elénk tárul, hogy az elpusztult városi levéltár hiányában hányféle helyről kellett adatainkat összegyűjteni. Talán még ennél is fontosabb, hogy e mutató segítségével láthatjuk a források erősen aránytalan eloszlását az egyes levéltárak között, amely a feldolgozásban kapott képet is erőteljesen be­folyásolta. Végül szeretnék köszönetet mondani a második kötet összeállításában munkámat segítőknek. Elsősorban kollégámnak, Spekner Enikőnek, aki kezdettől fogva idejét nem kímélve segített a Buda­pesti Történeti Múzeum Középkori Osztályának oklevélmásolat-gyűjteményében a kutatásban, akihez bármikor fordulhattam egy-egy nehezebben érthető szöveg olvasatának megfejtésekor, és aki aprólékos munkával gondozta az oklevélkivonatok általam másolt latin szövegeinek helyesírását. Köszönöm F. Romhányi Beatrixnak, mindkét kötet szerkesztőjének mindenre kiterjedő figyelmét és jótanácsait. Köszönet illeti Bodó Sándort, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját, hogy a múzeum anyagi forrásainak felhasználásával lehetővé tette a munka megjelenését. Szerettem volna megköszönni sze­mélyesen is, de már nem tehetem, professzoromnak, Kubinyi Andrásnak a tőle kapott tudást és a támo­gatást, amellyel egykori budai témája továbbmunkálását nagylelkűen segítette. Fáj, hogy bár e könyv alapjául szolgáló doktori disszertációmat még előtte védhettem meg, a kész könyvet már nem mutat­hattam meg neki. Az illusztrációk elkészítésénél külön köszönet illeti az általam kigondolt térképeket megrajzoló Kuczogi Zsuzsannát, valamint a fényképeket részben elkészítő és teljes egészében gondozó Bakos Ágnest és Tihanyi Bencét. Egyes reprodukciók megszerzéséért, illetve rendelkezésemre bocsátásáért szeretnék köszönetet mondani Fazekas Istvánnak (Bécs, Österreichisches Staatsarchiv), Gecsényi Lajosnak és Rácz Györgynek (Budapest, Magyar Országos Levéltár), Gödölle Mátyásnak (Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Képcsarnok), Hegedűs Istvánnak (Prímási Levéltár Esztergom), Hermann lsvánnak (Veszprém Megyei Levéltár), Kenyeres Istvánnak (Budapest, Fővárosi Levéltár), Papp Adriennek (Budapesti Történeti Múzeum), Stjepan Razumnak (Hrvatski Drzavni Arhiv), Várszegi Asztriknak és Dénesi Tárnának (Magyar Bencés Kongregáció, Pannonhalmi Főapátság). A kötet tech­nikai szerkesztése Halas István munkáját dicséri.

Next

/
Oldalképek
Tartalom