Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)

MONVMENTA HiSTORICA B V D A P E S TI N E N SIA XVI. Végh András Buda város középkori helyrajza II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom