Selmeczi Laszló: A négyszállási I. számú jász temető (BTM műhely 4. kötet Budapest, 1992)

A temető időrendi helyzete - A Prückler (Pórteleki) József által közölt leletek és a Komáromy József által feltárt sírok

8. kép. Gyűrű a négyszállási I. sz. temető területéről (Prückler után) Abb. 8. Fingerring aus dem Friedhofsgelände Nr.I. von Négyszállás (nach Prückler) az is erősíti, hogy a gyűrűvel együtt (ti. a Szikszai-féle turkálásokból) előkerült Nagy Lajos szerecsenfejes dénára és Zsigmond obulusa is 72 (8. kép). Egyéb leletek: 1936-37-ben a négy szállási I. sz. temetőből további leletek jutottak Prückler­hez. Egy egyenes, egyélű, keresztvas nélküli kard, „ úgynevezett parasztkard (Bauernschwert), mely a XIV. századra jellemző". H.: 62, Sz.: 3,5 cm. 3 db sarkantyú, „jellegzetes XIV. századbeli, sőt annak is a végére lehető tarajos volta miatt" P (9. kép). A Komáromy által végzett ásatás: (1936. szeptember 1-4.) tapasztalatainak közzétételére Prückler első tanulmányát követően 1937-ben, majd kissé részletesebben 1939-ben került sor. Komáromy a „Szikszai-féle tarlón soros keresztény temetőre bukkant, amely néhol rendellenes túlzsúfoltságot tüntet fel". Mint írta: „A csontvázak majdnem minden esetben néhány fokos 10. kép. A Komáromy által feltárt 2. sírban talált gyűrű Abb. 10. ín dem von Komáromy freigelegten Grab 2 gefundener Fingerring eltéréssel K-Ny irányban feküdtek, arccal kelet felé. Több temetkezés koporsónyomokat árult el, de találtunk gyékény­be csavart csontvázakat is. A gyékényszálak vastagsága ­elliptikus formában - 7x5 mm volt. Két sírban farkasmályi terméskőből készült kővánkost találtunk, egy feldúlt sírban pedig három egyénnek összedobált csontrészein három em­berfej nagyságú és több kisebb kő- és vörösre égett téglada­rab feküdt gúlaszerűen rakva. 1. sír: 155 cm hosszú női csontváz, fiatal fogazattal, egy sima és egy mindkét szélén rovátkolt karikagyűrűvel, a nya­konfélgömb alakú 12 mm átmérőjű ruhadísszel. A sír mély­sége 45 cm volt, a kezek össze voltak kulcsolva. 2. sír: 160 cm hosszú női csontváz, középkorú fogazat­tal, B gótikus majuszkulát ábrázoló ezüstgyűrűvel, felső fog­során Mária királyné (1382-1385) ezüstdénárjával (CN11. II. 117.). A sírban egy fülesgombot is találtunk és a csonto­kon szétszórtan zöld foltot, a fémanyag azonban teljesen hiányzott. A sír mélysége 50 cm volt. A jobb kéz a bal könyökön feküdt (10. kép). 3. sír: 161 cm hosszú férfi csontváz, középkorú fogazat­tal, két szélén rovátkolt ezüstgyűrűvel, a jobb oldalán 13 cm hosszú nyelű és 53 cm hosszú pengéjű egyélű, egyenes kard feküdt. A medencében kettős, összetett elliptikus alakú ezüst csatot találtunk, vastüskével. Ez a sír az előző női sír közvet­len közelében feküdt. 4. és 5. sír: 156 cm hosszú, meghatározhatatlan nemű, melléklet nélküli csontváz, melyen egy fiatal gyermek 120 cm hosszú váza feküdt. Ennek a jobb hónaljába négy szegeccsel ellátott 20 cm hosszú egypengéjűkés volt szorít­va. A két csontváz között idegen anyagot és földet nem találtunk: minden jel arra vallott, hogy a két holttest - szülő és gyermeke - egy időben kerüli föld alá (11. kép). 6-10. sír: Családi temetkezőhelynek látszó, öt csontvázat magába foglaló, 250 cm széles, 400 cm hosszú sír. Egy középkorú férfi, három meghatározhatatlan nemű egyén és egy idős nő sírhelye, minden melléklet nélkül, csupán az első férfinek volt meg az ismert, két szélén rovátkolt ezüstgyűrűje. Az öreg nő került legutoljára a sírba, mert a jobb oldalán fekvő váznak bal combcsontja természetellenes irányban, 90fokban elfordulva és a combcsont fejével az első férfi lábfejéhez került, míg ugyanennek a lábnak a sípcsontja és szárkapcsa, valamint a lábfej, eredeti helyén feküdt (12. kép). 9. kép. A Prückler által Négyszállásról összegyűjtött leletek Abb. 9. Die von Prückler aus Négyszállás eingeholten ausgegrabenen Funde

Next

/
Oldalképek
Tartalom