Budapest Régiségei 37. (2003)

Bencze Zoltán: Előzetes jelentés a volt Állami Nyomda épületeinek területén folytatott régészeti kutatásokról 113-135

BENCZE ZOLTÁN A volt Állami Nyomda épületétől keletre a Villa­mos Teherelosztó 13 építését megelőzően H. Gyürky Katalinnak nyílt alkalma régészeti kutatásokat foly­tatni. A Petermann bíró utca 7-es épület régészeti kutatásakor az utca felőli részen egy 14. századi lakóház részlete került elő, mely egy traktusból és egy kapualjból állt. Teljes kiterjedése 23-24 m körül lehetett. A feltárt lakóház nyugati fala és a 9. számú telek között mély sziklaárok húzódott, melyből további sziklaüregek nyíltak. 14 A telek északi végé­ben előkerült középkori városfal, 15 mint kutatásaink igazolták a második városfallal azonosítható. 16 A Kapisztrán tér 2-4. sz. alatt található Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületszárnyában 1987-1990. között nyílt alkalmunk kutatni. Az Árpád-kori városfalnak itt egy tornya is előkerült, a fal belső oldalán pedig a középkori beépítettség maradvá­nyait tudtuk feltárni nagyobb felületen. 17 (3. kép) Mindezek ismeretében került sor 1996-ban a megelőző régészeti feltárásra. A régészeti munka kiterjedt a volt Állami Nyomda Országház utca 33-34. valamint Kapisztrán tér 1. szám alatti épü­lettömbjére és a két épület által körbezárt Ország­ház utcára. 18 Ezután a Budavári Önkormányzat a Kapisztrán tér 1. számú épületben felépítette új székházát, majd a terület fennmaradó részét eladta a MOM parkot felépítő BHG csoportnak. 19 A meg­előző feltárások második részére - több ütemben - 2000-2002. között került sor. 20 (4. kép) Előzetesen arra számítottunk, hogy elsősorban a mai Országház utca, az Országház utca 33. és a Kapisztrán téri épületszárnyak udvarain várhatók komolyabb eredmények. A kutatások során azonban kiderült, hogy a pinceszinten is jelentős falmaradványokkal, régészeti jelenségekkel kell számolnunk. Ez utóbbi örvendetes tény egyben azt is jelentette, hogy a terület legnagyobb részén az újkori pincék nem semmisítették meg teljesen a középkori maradványokat. Munkánkat több helyen nehezítették közművek. Az Országház 13 Ma Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt 14 GYÜRKY 1976. 382-383. 15 GYÜRKY 1976/2. 94. 97. kép és p. 96. 99. a-b. képek. 16 BENCZE 2000. 55. Abb.l 17 Vö.: BENCZE 2000. 50-51. és 53. 18 Már az első kutatási évben olyan jelentős eredmények szület­tek, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 73017/96 XVII. számú határozata történeti-régészeti jelentőségű védett területté nyilvánította a volt nyomdaépületek területét. 19 A Puhl Antal-Dobrányi Ákos által készített tervek alapján 2003. végére készül el az ide tervezett luxusapartman, mely­hez a Lovas úton mélyparkoló is épül. 20 2000-2001-ben az 1996-ban megkezdett kutatást folytattuk. 2002-ben lebontották az Országház utca 33-as épületet és az Országház utca 34. egy részét és ekkor fejeztük be a régészeti kutatásokat. utcai szakaszon például élő távfűtő vezeték, víz- és gázvezeték, valamint egy már megszüntetett csatorna nehezítette munkánkat. Ennek ellenére az utca északi végén előkerültek a városfalak (5-6. kép), délebbre pedig egy középkori lakóház részlete. (7. kép) Máshol a jelentős mélységek, valamint a metszetfalak omlékonysága miatt bányászati típusú biztosításra volt szükség. A Kapisztrán téri épületszárny keleti felében helyenként 60-70 cm vastag betonozást kellett feltörnünk, hogy kutatni tudjunk. Éppen ezért ezen a területen csak szűk felületet tudtunk megvizsgálni. Előzetes jelentésemben a városfalakra fogok kitérni. ÁRPÁD-KORI (I.) VÁROSFAL A terület nagy részén - a Villamos Teherelosztó nyugati zárófalától csaknem a Hadtörténeti Intézet keleti zárófaláig - követhető volt az Árpád-kori városfal. Az első városfal a szikla peremére épült, néhol pedig a sziklagödröket kitöltő humuszra. A nagyobb tört kövekből készült városfal egyes helyeken vakolt volt. (8-9. kép) A köveket erő­sen sóderes, mész-szegény habarcs fogja össze. Több helyen utólagos javításokat lehetett a falon megfigyelni. Az Országház utca 33. alatt előke­rült városfal szakasznál vízkifolyó nyílásokat is megfigyeltünk, az Országház utca 34. pincéjében pedig a városfal külső, északi oldalánál kőládás csatornában vezették el a vizet. (20. kép) A IV Béla kori városfal belső oldalánál néhol sziklagödrök, máshol pedig pincék kerültek napvilágra. A pince­falak másodlagosan épültek hozzá a városfalhoz. Az alapozási szinten általában 2,60 m vastag IV Béla kori városfalnak több helyen előkerült a belső vagy külső járószintje. Az első városfalhoz mind az Országház utca 33. (9. kép), mind pedig az Ország­ház utca 34. udvarán 21 (ll-12.kép) egy-egy torony csatlakozott. Valószínűleg ugyanerről a toronyról emlékezik meg Salamon Ferenc is, amikor arról ír, hogy a nyomdaépület második udvarának közep­én régi kapu nyomára bukkantak. 22 Az Országház utca 33. alatt feltárt félköríves torony északi szak­aszát az újkori építkezések során nagyrészt elbon­tották, eredeti rétegeket benne már nem találtunk. Az Országház utca 34. alatt előkerült patkó alakú toronyban török kori, helyenként faszenes, égett betöltés került elő. (23. kép) A budai Vár területén folytatott korábbi kutatások alapján kiderült, hogy az első budai városfalhoz, átlagban 55-65 méteren­ként csatlakoztak a tornyok. Ezek a tornyok vagy A torony az épület lebontása után került elő. SALAMON Ferenc: Budapest története 3. 1885. 294. 114

Next

/
Oldalképek
Tartalom