Budapest Régiségei 32. (1998)

TANULMÁNYOK - H. Gyürky Katalin: Az ablakok üvegezéséről és az ablaküvegfestményekről a középkori Magyarországon 267-290

Insbruck-Frankfurt am Main, é.n. 29. Würzburg Universitätsbibliothek. 2000 Jahre Christentum. Salzburg, 1983. 720. 30. Ua. 31. Az idézet a Budapesten 1983-ban megjelent magyar nyelvű fordításból való. 32. DABROWSKI 395. A St. Pawla-templom ásatásából származó üvegablak-töredékek, amelyeknek pontosan ugyanolyan a fes­tési technikájuk, mint a budai daraboknak, ti. hogy a hátteret festették fehér színnel. A polskie Szklo do polowy XIX. wieku. Warszawa 1987 című kötet 137-140. képei ebből az ásatásból származó több töredéket is közölnek, amelyeken még több hasonlóság fedezhető fel a budai töredékekkel. 33. DRACHENBERG-MAERKER- RICHTER Abb. 63. 34. Mint az előbbi, Abb. 65. 35. WENZEL H.: (1949) i. m. Abb. 7. 36. FRODL-KRAFT 309. Abb. 3. 37. BECKSMANN 287. Abb. 1-4. 38. BALKASS-BUCHOWIECKI-FEUCHTMÜLLER Abb. 27. 39. GANZ Abb. 152. 40. WENZEL H.: (1949) i. m. Abb. 1. Egyébként a glóriát falfest­ményeken is igen gyakran ábrázolták ily módon, például a veszprémi Gizella-kápolnában a két apostol falképén (XIII. század). A visegrádi királyi palota leletei között is van egy freskótöredék glóriás fej ábrázolásával hasonló megoldással. Ez nyilvánvalóan a XIV. századnál nem korábbi. 41. WENZEL H. (1949) i. m. Abb. 9. 42. Feuer Istvánné ásatása 43. GEREVICH 74-75. kép 44. GYÜRKY 1986. 1-2. típus. 10-11. p. 45. Miklós Zsuzsának ezúton köszönöm, hogy leletét felhasznál­hattam. 46. KOVÁTS 133. 47. GYÜRKY 1991a. 45.44. kép 48. DRACHENBERG-MAERKER­RICHTER Abb. 8. 49. FRODL-KRAFT Abb. 3. 50. DRACHENBERG-MAERKER-RICHTER Abb. 9. 51. GYÜRKY 1986. XLV. tábla, 2. kép p. 10.1/1 típus, b) változat 1 tétel. 52. BALKASS-BUCHOWIECKI-FEUCHTMÜLLER Abb. 55. 53. DRACHENBERG-MAERKER-RICHTER Abb. 117. 54. Bilder aus Licht und Farbe. Meisterwerke spätgotischer Glasmalerei. „Strassburger Fenster" in Ulm und ihr künst­lerisches Ufeld. Ausstellungskatalog Ulmer Museum 1995. Abb. 24., 26., 26/1., 34. Az Abb. 82. képen Mária koronája is hasonló ábrázolás. 55. BALOGH J.: A művészet Mátyás király udvarában. Bd. I. Bp., 1966. 56. Feld István régész lelete. GYÜRKY 1991a. 43., 44. kép. 54. p. Visegrád 57. GYÜRKY 1986.9.1/1 típus, a) változat 58. Miklós Zsuzsa lelete. Köszönetet mondok a felhasználásért. 59. GYÜRKY 1986 i. m. 12.1/2. típus b) változat 60. Előbbi, 59. jegyzet 12 c) változat. GYÜRKY 1991a 65. kép 61. La collection de verres musulmans de fabrication loacale con­serées dans les Musées de Tunise. Bulletin de l'association internationale pour l'histoire du verre. 6 (1971-72.) 90. Abb. 71. HAN V. Verre á vitre découvert dans la ville haute de Belgrade. Bulletin de l'association internationale pour l'histoire du verre. 6 (1971-72.) 151-153. Fig. 120. 62. HAN 1973. 132. 63. EIKENBERG 80., 131. 64. NAGY 141. 65. NAGY 80. 66. A lelőhely valamennyi leletét az ActaArchHung 34 (1982) számában publikálták, kivéve ezt az ablaktányérleletet. Ennek mérete: 11,7 cm. 67. A Fortuna u. 18. sz. ház feltárását Altmann Júlia és Zádor Judit végezték, az üvegleletekről szakértői véleményt készítettek. Ez ideig publikálatlan. A Dísz tér 8. sz. kút 3 lelete publikálva: GYÜRKY 1986.12 a) változat, 12. sorszám. Méreteik: 7 cm, 9 cm, 11,6 cm. 68. Kocsis Edit lelete. Publikációja előkészületben a Budapest Régiségeinél. 69. Szent Péter templom H. Gyürky K. feltárása, a Rudas fürdő melletti kis templomot Lócsy E. tárta fel. Az ablaküvegleleteket egyik esetben sem publikálták. Első említés: GYÜRKY 1986 70. Kárpáti Gábor feltárása. GYÜRKY 1991a. 31. 71. Siklósi Gyula feltárása. GYÜRKY 1991a. 33. 72. Szőke B.-Szőnyi E.-Tomka P. ásatása. GYÜRKY 1991a. 35. Meg kell jegyezni, hogy itt nagyméretű - átm.: 10 cm - velen­cei üvegek kerültek elő. 73. GYÜRKY 1991a. 39. (Esztergom) - ua. 39. (Vértesszenkereszt) 74. GYÜRKY 1991a. 41. Magyar Kálmán feltárása 75. GYÜRKY 1991a. 42. Miklós Zsuzsa ásatása 76. GYÜRKY 1991a. 54. Újabb, teljes felsorolás: MESTER 1997. 19., 24. 77. GYÜRKY 1991a. 58. Kvassay Judit leletmentése 78. GYÜRKY 1991b. 109. Kép: 3. tábla. A kép késő középkori üveg, romlott; 4. tábla, 7-8. kép: plasztikus díszítésű velencei üvegek; 6. tábla, 3. kép: 11 cm átmérőjű velencei üveg töredéke. Miklós Zsuzsa ásatása. 79. Miklós Zsuzsa ásatása. Publikálatlan. 80. HÁZI 1931. 375.; Schadendort Tamás számadáskönyve 1427-1428. (idézett sorok 1427-ből). 81. MOLLAY237. 82. HÁZI 1933. 15. 83. HÁZI 1933. 10., 60. 84. HÁZI 1938. 90. 85. HÁZI 1936. 345. és 249. 86. HÁZI 1938.428-431. 434. 87. HENSZLMANN 42. 88. HÁZI 1921. 148. 89. ORTVAY317. 90. A leleszi bizottság jelentése: ArchÉrt (1871) 620. 91. KEMÉNY 341. 92. IVÁNYI1917.4. 93. IVÁNYI 1932. 255. 94. MYSKOVSZKY 17. 95. Estei Hippolit püspök egri számadáskönyve 1500-1508. Eger, 1992 96. SZABÓ 571. 97. BARABÁS 81. 98. ENTZ 259. 99. KOVACHICH M. G.: Formulae Solennes Stylii in Cancellaria, Curiaque Regum. Pestini 1799 Pars II. 91-98. 100.ENTZ 259. 276

Next

/
Oldalképek
Tartalom