Budapest Régiségei 26. (1984)

VITA - Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet sérüléseinek és eltemetésének jelképrendszere 271-321

volt..." - Margit lányának - „Először egy lengyel herceg volt a kérője, még hét vagy nyolc éves korá­ban, másodszor pedig a cseh király, a történelmi ne­vezetességű II. Ottokár, aki el is jött meglátogatni őt és „rögtön megfogattat ék Szent Margit asszony­nak szépségében, mert vala igen szép testtel, jól le­het condrás, hitvány öltözettel." — „Béla király, atyja, anyja, mindent elkövettek, hogy rábeszéljék lányukat a házasságra, de ő megmaradt mennyei je­gyesének szerelmében ... Olympias asszonynak azt is kijelentette, hogy inkább orrát, ajkát összemetéli, akár testét is darabokra metélteti, de ne kényszerít­sék őt házasságra." Siklóssy L.: A magyar középkor erkölcse. Budapest 1922. 54. 59. Zács Feliciánt I. Károly elleni merénylete miatt Vi­segrádon fiával együtt megölték, egyik lányát Léka vára előtt lefejezték, Klára lánya ajkait megcsonkí­tották, és elrettentő példaképül a városokon végig­hurcolták, kivégzése előtt. Entz Géza szíves közlése. 60. Huizinga 1979. 32. 61. D. Metzler: Bilderstürme und Bilderfeindlichkeit in der Antike, in: Warnke 1977. 14-29. 62. Castiglione L.: Római művészet. Budapest 1971. 26. 63. „Den schändlichsten und massenhaftesten Kunst­raub der ganzen Geschichte ... Hier ist Constantin weder Heide noch Christ, denn er beleidigte beide Religionen durch das Verschleppen der Götter­bilder nach Byzanz. ... in einzelnen Fällen wurde auch auf ganz barbarische Weise an den Statuen ge­ändert, wie denn Constantin einem Apollskoloss seinen eigenen rundlichen Porträtkopf aufsetzte." Burckhardt 300-301. 64. B. Brock: Der byzantinische Bilderstreit, im Wamke 1977. 30-40. 65. „Mit dem endgültigen Sieg der Bilderverehrung fällt dann auch ein entscheidender Schlag gegen die Paulikaner zusammen: 843 werden Hundert­tausend von ihnen umgebracht und die wenigen Überlebenden schiesslich einige Jahre später an die Balkanfront nach Thrakien verpflanzt. Von dort ver­breitet sich ihr rigoristisches, bilderfeindliches Christentum über Bogumilen und Katharer nach Westen, um in den reformatorischen Bewegungen des 15. und 16. Jahrhunderts weiterzuwirken." Wamke 28. 66. „Wollt ihr wissen, was ich bin Ich bin gewesen eine abgöttin Da St. Eustachius zu Trier kam Er mich zerbrach, mein ehr abnahm Ich war geehrt als ein Gott Jetzt stehen ich hier der Welt zum Spott." Wamke 11. (A magyar szöveg a szerző fordítása.) 67. „Bilderstürmerischen Intentionen kommt die Skulptur durch ihre Eingenschaft entgegen, dass Sie zu einem doppelschichtigen Sinnträger ge­macht werden kann. Sie kann deformiert werden, und in ihrer Substanz dennoch erhalten bleiben. Wo die Skulptur Trägerin einer Machtansage ist, kann diese angeschlagen werden, ohne als Bezugsziel ver­loren zu gehen, sie gewinnt dann den neuen Sinn: Entstellte Macht. Die aus einländischen Marmor (patrio marmori) künstlich gehauenen Bildwerke verstümmelten sie (mutilant), indem sie einigen die Köpfe, andern die Arme und noch andern die Beine abschlugen. Die hölzernen Bilder aber schlugen sie entzwei mit Beilen und warfen Sie ins Feuer." Warnke 92. 68. H. Grimm: Leben Michelangelos, Phaidon, én. 31 — 32. 69. Wamke 52. 70. Wamke SA. 71. Warnke, Bredekamp 41—65. old . 72. FogarasiM.: Savanarola és a rinascimento, Budapest, 1940. 73. „Die Schweidnitzer Ketzer arbeiten an Feiertagen, sie versuchen das Taufsakrament wieder abzu­waschen und grenzen sich auch sonst radikal gegen die „katholische" Umwelt ab, die für sie alinen­ganae Fremden besteht, mit denen sich auch Heira­ten verbieten; sie selbst nennen sich „Israeliten". A. Patschovsky: Waldenserverfolgung in Schweid­nitz 1315. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 36/1 (1980) 44. 74. IV. Károly kétízben is hosszabb időt tölt Budán, először 1353-ban, mikor Schweidnitzi Annával há­zasságot kötött, több mint három hónapot időzött a magyar udvarban, majd másodszor 1365-ben Vencel fiát jegyezte el I. Károly legfiatalabb fiának, István­nak lányával, Erzsébettel. — Schweidnitzi Anna — kiben a szerző I. Károly törvénytelen lányát sej­ti — 1353-ban férjhez megy IV. Károlyhoz. Dercsé­nyiD.: Nagy Lajos kora. Budapest, én. 33, 68. 75. ,,Magyar Mihály mint a tádi nemesi család pártfo­goltja, a párizsi egyetemen szerezte meg a doktori grádust. Sokat beszéltek és írtak budai disputáció­járól, amelyben Antal domonkosrendi szerzetessel szemben a király jelenlétében vitatta a Boldogságos Szűz szeplőtlen fogantatását 1400 körül." Horváth 1937.75. 76. ,J?rágában tanult jogot Budai János mester, aki ké­sőbb a barsi főesperes lett az esztergomi káptalan­ban, majd Esztergomban kollégiumot alapított sze­gény diákok számára. Budai Jánost maga Húsz Já­nos vizsgáztatta, de két év után már maga is vizsgáz­tat. Budai is Húsz idejében kezdte tanulmányait, és 1415-ben ő volt a prágai egyetem — huszita — rek­tora." Kubinyi 1973.90. 77. Bredekamp 1975. 78. Bredekamp 1975.260-261. 79. Bredekamp 1975.266. 80. Bredekamp 1975.265. 81. „E király országlásának első évében Buda városában óriási zendülés támadt. A várost ugyanis kétféle nép lakja: a magyar és német. A németek felfuvalkodtak, amiért maguk nyelvével élő a fejedelem. A magya­rokat mindenképp elnyomták..." — „Amikor ötvös Jánost, a magyarok nagy tekintélyű szószólóját a németek elfogták, megkínozták és holttestét a Du­nába dobták..." — „Sok nemes volt abban az időben 287

Next

/
Oldalképek
Tartalom