Budapest Régiségei 16. (1955)

TARTALOM INHALT TANULMÁNYOK STUDIEN GYÖRFFY GYÖRGY: Kurszán és Kurszán vára 9 György Györffy: Kurzan und Kurzans Burg . 35 SZ. PÓCZY KLÁRA: Római épületek Óbudán a Kiscelli u 10. sz. alatt . 41 Klára Póczy •' Römische Gebäude von Óbuda (Kiscelli-Strasse Nr. 10.) 83 B. THOMAS EDIT: Az aquincumi palaestrák . . . . . 89 Edit B. Thomas: Die Palaestren von Aquincum 101 NAGY EMESE: Zsigmond király budavári Friss-palotája . . . . . 105 Emese Nagy: König Sigismunds „Neuer Palast" in der Burg von Buda . . .... loo FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: Kassai István Budán .135 Frau Rózsa Feuer : István Kassai in Buda 145 HOLL IMRE: Külföldi kerámia Magyarországon. XIII— XVI. század 147 Imre Holl: Ausländische Keramikfunde des XIII — XVl. Jahrhunderts in Ungarn . . . 191 HOLL IMRE: Egy budavári reneszánsz kő 199 Imre Holl: Ein Renaissânce-Schnitzwerk aus der Burg von Buda . 205 VATTAI ERZSÉBET : Budapesti ezüstlelet a XV—XVL századból 207 Ergebet Vattai : .Budapester Schatzfunde aus dem XV. und XVI. Jahrhundert . . . 219 VOIT PÁL: A budai Várpalota interieurjei 221 Pál Voit: Die Interieure der Burg von Buda 241 SEENGER ERVIN: Egy XIX. század eleji pest-budai látkép és tanulságai 243 Ervin Seenger: Ein Stadtbild von Pest-Ofen um 1815 und die daraus gezogenen Folgerungen ..... 251 ANYAGKÖZLÉS MITTEILUNGEN K ABA MELINDA : Az aquincumi parancsnoksági épület belső dekorációja a Laktanya utcában . 255 Melinda Kába: Innere Dekoration des Kommandogebäudes von Aquincum in der Laktanyastrasse . . . 289 SZÁSZNÉ BURGER ALICE : Aquincumi mesterjegyes bronzcsengő 295 Alice Szász-Burger: Römische Schelle mit Stempel von Aquincum . . . . . . . ... . 299 SCHAUSCHEK JÁNOS : Adatok az aquincumi ipari technikához . . . .;'•;. 301 János Schauschek: Beiträge zur Gewerbetechnik in Aquincum . . . *. . . ... . 321 VÁRNAI DEZSŐ: A budai Várpalota középkori kőfaragójelei . . .... . , . . . . 325 Dezső Várnai : Mittelalterliche Steinmetzzeichen aus der Burg von Buda . ... ... . ,'•'. . . 361 VÁRNAI DEZSŐ : Budavári középkori boltozatok bordáinak formai fejlődése 363 Dezső Várnai: Formenentwicklung der mittelalterlichen Gewölberippen in der Burg von Buda .... 371

Next

/
Oldalképek
Tartalom