A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2007-ben (Aquincumi Füzetek 14. Budapest, 2008)

Római kori védmű és török fürdő a pesti belvárosban (Beszédes József -Papp Adrienn - Zádor Judit)

Római kori védmű és török fürdő a pesti belvárosban (Budapest, V ker., Pesti Barnabás utca 1., llrsz.: 24312) Roman Period defensive works and a Turkish bath in the city of Pest (Budapest V, J Pesti Barnabás Street, Lm: 24312) 2007. június 12-től október 17-ig ­2006-os szondázó kutatás folytatásaként (BESZÉDES-ZÁDOR 2007, 266) - meg­előző feltárást végeztünk az V ker. Pesti Barnabás utca 1. számú épület, az egyko­ri ELTE „A" épülete udvarán. Az ásatás során római, népvándorlás- és középkori objektumok, továbbá egy törökkori fürdő maradványai kerültek elő. (1. kép) Az udvar közepén az újkori és a törökko­ri feltöltés alatt 3,3-4 m mélyen nagymére­tű árok maradványai láttak napvilágot. (2. kép) A feltárt árok délről észak felé 12 m hosszan futott, majd északnyugati irányba enyhén ívesen meghajolt és 6,6 m hosszan húzódott tovább. A keleti oldala merede­ken lejtett, a nyugati fele pedig enyhén emelkedett felfelé. Teljes mélységét nem ismerjük, mivel középen újkori téglabol­tozatos csatorna vágta ketté. Aljából a szürkésbarna, iszapos-agvagos betöltésbcSl népvándorlás kori hullámvonalas edény­töredékek és tegula maradványok kerültek elő. A betöltés tetején fekete, faszenes földbe ágyazva 6-7 cm vastag, kőporos, kőzúzalékos útréteg mutatkozott, amely­nek bontásából néhány római kerámiatö­redék került elő. Az árok feltételezhető­en Contra Aquincum késő római tábort övezte. (NAGY 1946) Az árok északi felén, közvetlenül a ke­leti partjába belevájva, két földbemélyí­From June 12 to October 17, 2007, pre­ventive excavations were conducted in the courtyard of District \, 1 Pesti Barnabás Street, the former ELTE "A" building, in continuation of test excavations begun in 2006 (BESZÉDES-ZÁDOR 2007, 266). Features from the Roman Period, the Mi­gration Period and the Middle Ages as well as the remains of a Turkish bath were un­covered. (Fig. 1 ) The remains of a large ditch appeared in the center of the yard under the modern and Turkish period fills at a depth of 3.5-4 m. (Fig. 2) The ditch extended for 12 m from south to north, running for another 6.6 m after making a slight bend towards the northwest. The eastern side sloped steeply, while the western part rose slightly The complete depth is not known since it was cut bv a modern brick-domed sewer. The greyish brown muddy clayey fill on its bottom contained pottery shards with wavy linear patterns from the Migration Pe­riod and tegula fragments. A 6-7 cm thick road layer comprising rubble and stone powder appeared imbedded in the black earth mixed with charcoal. When cleaned it yielded a few Roman shards. The ditch probably encircled the Late Roman fortress of Contra Aquincum. (NAGY 1946) Two semi-subterranean houses were found cut into the eastern wall of the

Next

/
Oldalképek
Tartalom