Rendeletek tára, 1943

Rendeletek - 475. A m. kir. belügyminiszter 1943. évi 690. számú rendelete, a m. kir. rendőrség működésének Soroksár és Kistarcsa községek területére kiterjesztéséről.

*75. 690?1943. B. M. sz. 202a f i -•.•..» .c 1930. 1986. o.) 5., 6. és 7. §-a, a 6.200/1930. N. M. M.'elnrszamu' rendelet, a 185.180/1932. B. M. számú rendelet (Bt. 1932. 1133.0.) 6., 7. és 8. §-a, a 255.110/1933. B. M. számú (Rt. 1933. 1083. o.) és a 214.471/1937. B. M. számú rendelet (Rt. 1937. 570.' o.), a 212.250/1938. B. M. számú rendelet (Rt. 1938. 180. o.) 2. §-a, végül a 150.683/1939. B. M. számú (Rt. 1939. 577. o.), a 178.391/1940. B. M. számú (Rt. 1940. 676. o.) és 293.700/1941. B. M. szárnú (Rt. 1941. 492. o.) rendeletek hatályukat vesztik. (2) Az intézetek a jelen rendelet hatálybalépését köve­tően az eddig érvényben volt űrlapokat a készletük kifogyá­sáig használatban tarthatják és ezeknek az űrlapoknak felhasz­nálásával teljesített bejelentéseket elfogadni kötelesek. Budapesten, 1943: évi október hó 21-én. A miniszter helyett: Dr, Kádár Levente s. k, államtitkár. 475. A m. kir. belügyminiszter 1943. évi 690. számú rendelete, am. kir, rendőrség működésének Soroksár és Kistarcsa köz­ségek területére kiterjesztéséről. A rendőrség államosításáról szóló 5.047/1919. M.- íjL számú rendelet (Rt 1919. 752. o.) 2. §-ában foglalt felhatal- , mazás alapján a következőket rendelem: 2. §. A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdve Sorok-r sár és Kistarcsa községek területén a rendőrhatósági jogkört a m. kir. rendőrség gyakorolja, a rendőri szolgálatot pedig a m. kir. rendőrség közegei látják el. 2. §. Az elsőfokú rendőrhatósági tennivalókat- Soroksár nagyközség területén-a-m. kir. rendőrség pestszenterzsébeti ka­pitánysága, ,Kistarcsa nagyközség területén pedig, a m. kir. rend-, őrség mátyásföldi kapitányaága látja el. 3. §. Ez a rendelet. 1943. évi november hó 15. napján lép hatályba. Budapesten, 1943. évi október hó 29-én. A miniszter helyett: Tomcsányi Kálmán s, k. Aamtitkár..

Next

/
Oldalképek
Tartalom