Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 772. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 69.000. I. M. számú rendelete, a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941:XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről. - 773. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 70.000. I. M. számú rendelete, a nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról.

84S*J 772. 69.000/1941. I. M. sz. 773. 70.000/1941. L M. 82. 772. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 69.000 I M. számú rendelete, a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges faj­védelmi rendelkezésekről szóló 1941 :XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről. Az 1941 :XV. t.-c. .17. §-ának első bekezdése alapján — a belügyminiszterrel egyetértve — a következőket rendelem: Az 1941 :XV. t.-c. 7—10., 14—16. §-ai az 1941. évi októ­ber hó 10. napján hatálybalépnek; a 7., a 8. és a 10. §. Vas és Zala vármegyéknek visszafoglalt területrészein egyelőre nem lép hatályba, a 9. és a 14. §. pedig rsak annyiban lép hatályba, hogy a 9. §-ban foglalt tilalom magyar állampolgárra abban az esetben is fennáll, ha a házasságot az említett területen köti meg. Budapesten, 1941. évi október hó 3-án. Dr. Radocsay László, s. k. m. kir. igazságügyminiszter. 773. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 70.000. I M. számú rendelete, a nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. A házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegé­szítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges faj védelmi rendelkezésekről szóló 1941 :XV. t-c. (a továbbiakban röviden: Htn.) 17. §-ának harmadik bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendelem: I. Nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalma. 1. §. A 20.000/1906. I. M..számú rendelettel kibocsátott Házassági Utasítás (Rt. 1906. 2148. o.) 7. §-ában felsorolt esete­ken felül az anyakönyvvezető köteles a házasság kihirdetésének

Next

/
Oldalképek
Tartalom