Rendeletek tára, 1938

Rendeletek

WS ! i ÎÏ íi MAGYARORSZÁG • RENDELETEK TARA. 1938. HETVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM. I—III. FÜZET. I A FOBIZOMÁNYOS: A KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDŐCÉG (Budapest, IV. kei., Kainermayer Károly-utc* 3. izám.) BUDAPEST, 1938. .NYOMATOTT A FŐVÁROSI NYOMDA RÊSZVftNYTARSASAG.-NAL ti ü? ÏÎ \\ o>»>»»»))»»>»»»»»)»»»»»»>»^^^ Ara 5 pengő 19 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom