Rendeletek tára, 1925

Rendeletek - 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. - 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről.

277. 69.000/1925. N; M. M. sz. 717 13. Fogászat. I. kerület. Dr. Bercsay Kálmán, dr. Baumerth Géza, dr. Vilmányi Bodnár István, dr. Farkas Gyula, dr. Farkas Oszkár, dr. Gott­fried Irma férj. dr. Belgrádi Pálné, dr. Kótai László, dr. Kunst Jáno­nos, dr. Maár Mihály, dr. Pécsi Vilma, dr. Rósin Sándor, dr. Schwei­necker Béla, dr. Szendrő József, dr. Szűcs Miklós, dr. Visi Károly, dr. Weinfeld Arthur. II. kerület. Dr. Baittrok József, dr. Bemausen Raichle Péter, dr. Bársony Lajos, dr. Dobrzyniecki Árpád, dr. Erdős László, dr. Gyulai Ernő, dr. Hausz Ede, dr. Kerékgyártó Emmy, dr. Leóka Jeromos, dr. Farkas Kornél, dr. Szörényi Margit. III. kerület. • Dr. Horváth Ákos, dr. Szemkő Barna, dr. Sidjani Miklós­IV. kerület. t . Dr. Antal János, dr. Bánóczy Sándor, dr. Bauer Samu, dr­Bauer Andor, dr. Biró Ödön, dr. Batizfalvy István, dr. Baráth Gizella, dr. Bölcsházy Béla, dr. Brudermann Dezső, dr. Dietzl Ferenc, dr. Erdős Emil, dr. Fleischer Elemér, dr. Fodor János, dr. Feles Péter, dr. Fischhof Kornélné szül. Blazsovácz Aranka, dr. Gobbi Károly, dr. Gmelin Ottó, dr. Gadány Lipót, dr. Gáspár Endre, dr. Halász Margit, dr. Heinrich Géza, dr. Hoff Mór, dr. Hágel Kamilla, dr. Hegedűs Zoltán, dr. Hohenberg József, dr. Kozma Antal, dr. Krausz Oszkár, dr. Kohn Frida, dr. Takács István, dr. Keller Aranka, dr. Kemény Zsigmond, dr. Kratochvilla János, dr. Lengyel József, dr. Landgraf Lőrinc, dr. Luxenburger György, dr. Landgraf Ervin, dr. Máthé Lajos, dr. Máthé Lajosné, dr. Marikovszky György, dr. Matyasovszky Sándor, dr. Morelli Gusztáv, dr. Moller Miklós, dr. Moór Emil, dr. Merk Pál, dr. Nagy Emil, dr. Nobel Róbert, dr. Oravetz Pál, dr. Pollatschek Gyula, dr. Rehák Rudolf, dr. Salamon Henrik, dr. Stein István, dr. Schei­ner Béla, dr. Tolnay Bernát, dr. Tolnay Dénes, dr. Thébusz Béla, dr. Takács János, dr. Tihanyi Zsófia, dr. Takács Pál, dr. Takács József, dr. Vájna Vilmos, dr. Wein Dezső, dr. Veresmarthy Ödön, dr. Walheim Béla, dr. Winkler Gyula, dr. Fogel Henrik, dr. Pécsi István, dr. Singer Gyula. Honosított külföldi oklevél alapján fogorvosi gyakorlatra jogosult : Margitt ai Szaniszló, Popiel Dénes. V. kerület. Dr. Arany Zsigmond, dr. Berger Bonis Ferenc, dr. Bern­dorf er Izidor, dr. Bergmann Rezső, dr. Bozán Zoltán, dr. Berger

Next

/
Oldalképek
Tartalom