Rendeletek tára, 1922

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA —40 | ÖTVENHATODIK FOLYAM. KIADJA A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM. I—XII- FÜZET. •OBIZOMANYOS : A TISZA TESTVÉREK KÖNYVKERBSKEDÖCÉG. (Baöapesi íí-ker., Fő-utca 12. szám.) BUDAPEST, 1923. NYOMATOTT »A PESTl KÖNYVNYOMD A-RÉSZVÉNYT ARS A SÁÜÜ-NAL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom