Rendeletek tára, 1920

Rendeletek - 122. A m. kir. kormány 1920. évi 8.454. M. E. számú rendelete, a mozgófényképüzemekről.

470 122. 8.454/1920. M. E. sz. i hadiárvák, nem tényleges szolgálatban álló érdemes közszolgálati alkalmazottak stb.). 8. §• Az engedély az engedélyes nevére (jogi személy cégére) szól és abban a községét (várost), utcát (utat, teret) és ház­számot is pontosan meg kell jelölni, ahol a - mozgófényképüzemet folytatni kell. A mozgófényképüzemet ugyanabban a községben (városban) más helyre csak a helyi hatóság hozzájárulásával és a belügy­miniszter engedélyével lehet kihelyezni. Más községbe való áthelyezésre irányuló kérelmet új enge­dély kéréseként kell elbírálni. a §. A mozgófényképüzemre kiadott belügyminiszteri engedélyen lyvül köteles az engedélyes a helyi hatóság engedélyét, valamint a rendőrhatóság játszási engedélyét is megszerezni és az azokért, valamint a hatósági ellenőrzésért megállapított illetékeket és díja­kat fizetni. 10. §. Minden engedélyes köteles az üzemében a magyar királyi belügyminiszter által időnkint kivánt hazafias vagy kulturális irányú filmeket nyilvános előadásai keretében díjtalanul bemutatni. Ezen kötelezettség nem teljesítése vagy megtagadása az enge­dély elvonását vonja maga után. 11. §. Azt, hogy az egyes községben (városban) hány mozgófény­képüzem működhetik, a helyi hatóság meghallgatása után a bel­ügyminiszter állapítja meg. 12. §. Azokat a rendőrhatósági engedélyeket, amelyek a rendelet hatályba lépte idején működésben lévő mozgófényképüzemekre vonatkoznak, lejáratukkor (64.573/1901. B. M. számú 1 ) rendelet 9. §-a) a belügyminiszter felülvizsgálat alá vonja. Ha a belügy­miniszter ezeket az engedélyeket meg nem újítja, azok a lejára­tukkor az üzemre vonatkozó esetleges haszonbérleti szerződéssel l ) Lásd : Magy. Rend. Tára, 1901. évf., 489. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom