Rendeletek tára, 1919

Rendeletek - 46. A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 1.236. M. E. számú rendelete, az adótól való menekülés meggátlásáról szóló 1919 :II. és XIV. néptörvények rendelkezéseinek a Horvát-Szlavonorszagok és Fiume területére kiköltözködőkkel vagy eltávozókkal szemben való alkalmazásáról.

134 46. 1.236/1919. M. E. sz. 5. §. Jelen rendelet végrehajtásával az átadó gazdasági szerv és az Anyagértékesitö Intézet r.-t. közötti elszámolás módozatainak meg­állapításával a hadügyminiszter bizatik meg. 6. §. Aki a rendeletet megszegi vagy kijátsza, az, amennyiben cselekményé súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak, az államrendőrség működési terü­letén pedig az államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. Ez a rendelet kihirdetésének napján 1 ) lép életbe. Budapesten, 1919. évi február hó 20-án. Dr. Berinkey Dénes s. k. miniszterelnök. 46. A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 1.236. M. E. számú rendelete, az adótól való menekülés meggáüásáról szóló 1919:11. és XIV. néptörvények rendelkezéseinek a Horvát-Szlavonorszagok és Fiume területére kiköltözködőkkel vagy eliávozókkal szemben való alkalma­zásáról. A Magyar Népköztársaság kormánya — az adótól való mene­külés meggátlásáról szóló 1919 : II. néptörvény 31. §-ában nyert felhatalmazás alapján — azt az időpontot, amelytől kezdve az ország területéről a Horvát-Szlavonországok területére, valamint az ezen területen túl fekvő Fiume városába való kiköltözködést vagy eltávozást úgy kell tekinteni, mintha az külföldre történt volna, 1919. évi március hó 1-ében állpitja meg. Budapesten, 1919. évi február hó 22-én. Dr, Berinkey Dénes s. k. miniszterelnök. *) Kihirdettetett a Budapesti Közlönyben 1919. évi február hó 25-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom