Rendeletek tára, 1910

Rendeletek - 36. A m. kir. belügyminiszter 1910. évi 57.000. számú rendeletével kiadott szabályzat, a gépjármüvek közuti forgalmáról. (Valamennyi törvényhatósághoz és a sz. f. m. kir. államrendőrség főkapitányához.)

36. 57.000/1910. B. M. sz. ' 235 36. A m. kir* belügyminiszter 1910. évi 57.000. számú rendeletével kiadott szabályzat*) a gépjármüvek közúti forgalmáról. (Valamennyi törvényhatósághoz és a sz. f. m. kir. élíamrendőrség íőkapitányáhöz.) I. FEJEZET. A gépjárművekről általában. 1. §­: E rendelet hatálya alá a közutakon sínpálya nélkül közlekedő gépjárművek tartoznak. 2. §. ~ Az 1. §-ban mlitett gépjárműveket a közúti forgalomban használni — akár ktz-, akár magáncélra — csak akkor szabad, ha azokra az e rendeletben megnevezett hatóság a forgalmi enge­délyt kiszolgáltatta, és ha a gépjármű megfelelő forgalmi rendszámmal el van látva. A gépjárművek nemzetközi forgalmára vonatkozó szabályokat à VI. fejezet állapítja meg. 3. §. A gépjármű biztos működésű és oly módon elrendezett készü­lékekkel legyen felszerelve, hogy e készülékek a lehetőség határain belül elhárítsák a kigyúladás avagy robbanás minden veszélyét; ne rémitsék el zörejükkel a hátas vagy igavonó állatokat, ne adjanak semmi okot a forgalom veszélyeztetésére, és füstjük avagy gőzük által ne legyenek kelletén túl terhükre a járókelőknek. Minden gépjárműnek felszerelve kell lennie: 1. megbízható irányító készülékkel, mellyel gyorsan és biztosan lehet kormányozni; 2. egymástól teljesen független két fékberendezéssel, melyek egyike közvetlenül a hátsó kerekekre avagy az ezekkel szilárdan összekapcsolt alkatrészekre hasson. xMindegyik féknek biztos múkö­*) Ez a rendelet Fiúméra is kiterjed. 16*

Next

/
Oldalképek
Tartalom