Rendeletek tára, 1905

Rendeletek - 1. A m. kir. belügminister 1905. évi 104.746/1904. számú körrendelete valamennyi vármegyei törvényhatósághoz, a postahivatal előtt ismeretlen címzettek névaláirásainak hitelesitése, továbbá a községeknek szóló postai küldemények átvétele iránt kiadott körrendeletek módositása tárgyában.

1. 10*.716/1904. B. M. sz. 1. A m. kir. belügyniinister 1905. évi 104.740/1904. számú körrendelete valamennyi vármegyei törvény­hatósághoz, u postahivatal előtt ismeretlen címzettek névaláírásainak hite­lesítése, továbbá a községeknek szőlő postai küldemények átvé­tele irémt kiadott körrendeletek módosítása tárgyában. A postahivatal előtt ismeretlen egyének részére érkező postaküldemények kézbesítésénél követendő el­járás tárgyában 1885. évi augusztus hó 12-én 43.220. szám alatt 1 ) és 1891. évi augusztus hó 5-ón 56.548. szám alatt 2 ) kibocsátott itteni körrendeletekben rész­letesen fel vannak sorolva azok az esetek, amikor a postai küldeményekről szóló »Értesítő és nyugtán« nemcsak a címzett fél névaláírása, hanem ezen alá­írásnak a községi elöljáróság által való hitelesítése is megköveteltetik. Ugyanezen körrendeletekkel az elöl­járóságok köteleztettek, hogy a község pecsétjének lenyomatát, továbbá a község részére érkező posta­küldemények átvételével, valamint a magánfelekhez címzett küldeményekről szóló »Értesítő és nyugtán« a címzett aláírásának hitelesítésé vei megbízott előljáró ») Lásd : Magy. Rend. Tára, 1885. évf., 765. o. 2 ) Lásd: Magy, Rend. Tára, 1891. évf., 1090. o. Magy. Rend, Tára, 190"). I-H. f. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom