Rendeletek tára, 1893

Rendeletek - 75. A kereskedelemügyi m. kir. ministertől. — 30.862. szám. A hidegkút-tamásii helyi érdekű gőzmozdonyú vasut engedélyokmánya.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1893. 677 75. à kereskedelemügyi m. kir. ministertöi. — 30-862. szám. Ahidegkút-tamásii helyi érdekű gőzmozdo­nyú vasút engedélyokmánya. A Hidegkúttól Tamási-ig vezetendő helyi érdekű gőz­mozdonyú vasutat a m. kir. ministerium az 1880. évi JLAJLL. t. -ez. 1. §-a, illetve az 1888: IV. t.-cz. alapján és Ő császári és apostoli királyi Felségének Bécsben, 1893. évi április hó 22-én kelt legf. elhatározása folytán, a következő feltételek alatt engedélyezi, úgymint: . i. §. Ezen engedélyokirat erejénél fogva a magyar általá­nos hitelbank engedélyt kap és kötelezettséget vállal arra, hogy a m. kir. államvasutak Hidegkút-Gyönk állomásától kiindulólag Tamási-ig vezetendő helyi érdekű gőzmoz­donyú vasutat az alábbi feltételek alatt megépitse, és azt a jelen engedélyokirat hatályának tartama alatt szakadat­lanul üzemben tartsa. .2. §. A nevezett engedélyes részére a jelen engedélyokirat értelmében biztosittatnak mindazon jogok és kedvezmé­nye^, melyeket az 1880. évi XXXI. t.-cz. és az annak kiegészitéséről és módositásáról szóló 1888. évi IV. t.-czikk a helyi érdekű vasútra nézve megszabnak; viszont az engedélyes a most idézett törvényczikkek azon határoza-

Next

/
Oldalképek
Tartalom