Rendeletek tára, 1888

Rendeletek - 188. A m. kir. igazságügyministernek 3615/I. M. E. számú rendelete, Ó-Soóvé és Uj-Soóvé községeknek törvénykezési tekintetben az ujvidéki járásbirósághoz való átcsatolása tárgyában. - 189. A m. kir. igazságügyministernek 4683/I. M. E. számú rendelete, Gödi-szigetnek törvénykezési tekintetben a szentendrei járásbirósághoz való átcsatolása tárgyában.

MAGYARORSZÁGI KENDELETEK TÁRA. 1888. 2167 188. A m. kir. igazságügyministernek 3615/1. M. E. számú rendelete, Ó-Soóvé és Uj-Soóvé községeknek törvényke­zési tekintetben az újvidéki járásbíróság­hoz való átcsatolása tárgyában. Ó-Soóvé és Uj-Soóvé községek, a zombori kir. törvényszék kerületéhez tartozó kulai kir. járásbíróság területköréböl, az újvidéki kir. járásbíróság és ezzel az újvidéki kir. törvényszék kerületéhez csatoltattak. Ezen rendelet 1889. évi január hó 1-én lép hatályba. Kelt Budapesten, 1888. évi november hó 28-án. Fabiny Teofil, s. k 189. A m. kir. igazságügyministernek 4683/1. M. E. számú rendelete, Gödi-szigetnek törvénykezési tekintetben a szentendrei járásbírósághoz való átcsato­lása tárgyában. A szentandrási sziget mellett fekvő, azzal a változott mederviszonyok folytán ez idő szerint egy egészet képező és közigazgatásilag Sziget-Monostor községhez osztott^ úgy­nevezett »Gödi-sziget« törvénykezési tekintetben a váczi kir. járásbíróság területköréből a szentendrei kir. járás-, biróság területéhez csatoltatik. Ezen rendelet 1889. évi február hó 1-én lép hatályba. Kelt Budapesten, 1888. évi deczember hó 18-án. Fabiny Teofil, s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom