Rendeletek tára, 1886

Rendeletek - 23. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministernek 9,926. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett körrendelete, az építömesteri képzettség, valamint a kömives, köfaragó és ácsmesteri képesítés megvizsgálására szervezett bizottságok 1885.évi müködése iránt.

tàAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1886. ' 127 1. Melléklet a 23. siómhoz. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister áz 1884: XVII. t.-cz. 10. §-a alapján és az 1884. évi október hó 30-án 46,188. szám alatt kibocsá­tott rendelet értelmében, az építőmestereket képesitö vizsgáló bizottságot következőleg szervezte : Elnök: Ybl Miklós épitész. Jegyző: dr. Lederer Sándor, ministeri fogalmazó. Tagok : Ámon József, építőmester, Bobula János, építőmester, Czigler Győző, épitész, Devecis del Vecchio Ferencz, fővárosi mérnök, Dötzer Lipót, épitőm ester, Hausmann Alajos, épitész, Hofhauser Lajos, épitőmester, Hegedűs Károly, az állami közép-ipartanoda igazgatója, Kauser János, építőmester, Kolbenheyer Gyula, építészeti tanár, Lukse Fábry Béla, kir. főmérnök, Mihálovics Antal, kir. középitészeti felügyelő, Nagy Dezső, műegyetemi tanár, Ney Béla, épitész, Pártos Gyula, épitész, Pucher József, építőmester, Schnedár János, műegyetemi tanár, Steindl Imre, műegyetemi tanár 1 , Szumrák Pál, kir. középitészeti felügyelő, Wagner János, építőmester,

Next

/
Oldalképek
Tartalom