Rendeletek tára, 1881

J \\ 447447IM94 MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA TIZENÖTÖDIK FOLYAM. 1881 foi KIADJA A M. KIR; BELÜGYMINISTERIUM, ELSŐ FÜZET. BUDAPEST, 1881. IF J. ÜSÁOEL OTTÖ BIZOMÁAYA. Nyomatott à »Pesti künyvnyomda-réspénytársaság^nál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom