Az 1922. június 16-ára összehívott nemzetgyűlés képviselőinek lakáskönyve (1922)

AZ 1922. ÉVI JUNIUS HÚ 16-IKÍRA összehívott NEMZETGYŰLÉS KÉPVISELŐINEK lakAskönyve. ÖSSZEÁLLÍTOTTA : A NEMZETGYŰLÉS IRODÁJA, 1922. ÉVI JÚLIUS HAVÁBAN. BUDAPEST PESTI KÖNVVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1922. 7.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ^iiiiiimiiiimmiiiimimiMimimitimimiiimmiimimiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiMiiimiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiiiL;

Next

/
Oldalképek
Tartalom