Az 1920. február 16-ára összehívott nemzetgyűlés tagjainak lakáskönyve (1920. február)

A nemzetgyűlés tagjainak betűsoros névjegyzéke, a választókerületek, valamint a budapesti és vidéki lakások feltüntetésével - L - M - Maczky Emil - Madarász Zsigmond - Magyar Kázmér - Mahuna Imre

11 L. Letenyei Pál, Veszprém m., Zircz kér. V., Markó-u. küzp. járásbíróság. (Magyar-Szombathely, Veszprémin.) Ungauer Albin, Vas m., Kőszeg kér. Vili., Horánszky-u. 18. (Szombathely.) junták Pál, Budapest székesfőváros XVI. kér. Vlf., Thököly-út 68. Telefon: József 81—30. | Lovász János, Borsod m., Edelény kér ^ll., Dembinszky-u. 36. (Boblva, Borsod m.) |lLukflyich Aladár, Pest-Pilis-Solt-Kiskun m., Nagy­káta kér. ix., niői-út i. M. Maczky Emil, Borsod m., Ózd kér. Vili., Rémi szálló. (Heves.) Madarász Zsigmond, Somogy m, Marczali kér. VII., Dohány-u. 84. (Nemeskisfalud, Somogy m.) /Magyar Káztnér, Pest Pilis-Solt-Kiskun m., Nagy­kőrös kér. VII., Kákóczl-út 24. (Nagykörös. Kossuth-tér 5.). Mahutife Imre, Budapest székesfőváros XVHl. kér. Vili., Némct-u. 49—51. Telofon : József 25—22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom