Az 1910. június 21-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1916. május)

A képviselőház tagjainak név- és lakásjegyzéke - L - Laehne Hugó - Láng Lajos b. - Láng Mihály báró - László Mihály - Lázár István gr. - Lengyel Zoltán - Létay Ernő - Lévay Lajos b. - Lévay Mihály - Liptai Béla - Lónyay Géza - Lónyay István - Lovászy Márton

19 L. ÍLaehne Hugó, Szabolcs m., Nyírbátor kér. Wií Szép-u. 5. I Láng Lajos b., Debreczen város III. kér. ~V., Mária Valéria-u. 10. Láng Mihály b., Turócz m., Szucsány kér. IV., Kigyó-tér 1. László Mihály, Gyulafehérvár város. V., Hold-u. 19. Lázár István gr., Kolozs m., Bánffyhunyad kér. IV., Angol királynő szálló. (Kolozsvár.) I Lengyel U" VI., Tér Zoltán, Szilágy m., Zilah kér. Teréz-körút 3. (Kraszna.) Létay Ernő, Bihar m., Báránd kér. .... Astoria szálló. (Debreczen.) Lévay Lajos b., Trencsén m., Csacza kér. VII, Ida-u. 2. Lévay Mihály, Pest-Pilis-Solt-Kiskún ni., Abony kér. (Abony.) Liptai Béla, Szabolcs m., Kisvárda kér. IV., Borz-u. 8. (Jéke, u. p. Kisvárda.) Lónyay Géza, Bereg m., Felvidék kér. IV., Gróf Károlyi-u. 12. Lónyay István, Abrudbánya város. VI., Lendvay-u. 26. (Munkács.) / Lovászy Márton, Bács-Bodrog in., Ókanizsa kér. '—- ti., Batthyány-u. 26. 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom