Az 1906. május 19-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1909. november)

A képviselőház tagjainak név- és lakásjegyzéke - J - K - Kardos Samu - Kállay Lipót - Kállay Tamás - Kálosi József - Kecskeméti Ferencz - Kecskeméthy István - Kelemen Samu - Keller István - Kerese György - Kmety Károly - Kollár Márton - Koller Tivadar - Kopony Vilmos

18 ardos Samu, Torontál m., Bégaszentgyörgy kér. VII., I'rzsébét-köriit 1. (Nagybecskerek.i Kállay Lipót, Szabolcs m., Nyirbogdány kér. VII., Dobátiy-u. 40. (Napkor.) aí .i Kállay Tamás, Udvarhely m., Székelyudvarhely kér. ^ ^ VIII., Jözsef-u. 25. (Nyíregyháza.) Kálosi József, Nógrád m., Nógrád kér. VII., Tliököly-út 72. kézbesítés: Muzeum-körút 2.) Kecskeméti Ferencz, Békés város. Vili., Deák Ferencz szálló. (Békés.) Kecskeméthy István, Kolozsvár város I. kér. VIII., Pál-u. 8. (Kolozsvár.) Kelemen Samu, Szatmárnémeti város. VII. , Liszt-Ferencz-tér 6. (Szatmár.) Keller István, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ni.. Alsó-Dabas kér. IV., Kígyó-tér 1. Kerese György, Baranya ni., Sásd kér. VIII. , Józsel-körút 70. (Sásd.) Kmety Károly, Esztergom város. VIII., Kistemploiu-u. 3. Kollár Márton, Pozsony ni.. Nagyszombat kér. VII., Royal szálló. (Nádas, via Nagyszombat, Pozsony ni.) Koller Tivadar, Fejér m.. Ráczalmás kér. VII, .Metropol szálló. (Alap, Fejér ni.) Kopony Vilmos, Brassó ni.. Szászhermány kér. V., Visegrádi-u. 25. (Brassó.) í

Next

/
Oldalképek
Tartalom