Az 1906. május 19-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1909. november)

A képviselőház tagjainak név- és lakásjegyzéke - C - Ciocán János - Copony Traugott - Csanak János - Csányi Sándor - Csemez István - Csepreghy István

8 4/ Bruckner Vilmos, Nagyszeben város I. kér. V., Continental szálló. (Nagyszeben.) Buday Barna, Szeben ni., Szászsebes kér. IX., Köztelek-u. 8. ,/ Bprd l/u Bprdia Szilárd, Krassó-Szörény m., Karánsebes kér. Mészaros-u. 20. (Karánsebes.) Burgyán Aladár, Szepes m., Késmárk kér. VII., Aréna-út 29. (Hunfalu, Szepes in.) Búza Barna, Zemplén m., Sátoraljaújhely kér. / VIII., Fiig. Sándor-u. 30 b. (Sátoraljaújhely.) Buzáth Ferencz, Vas m., Rum kér. IX., Ráday-u. 15. (Beregszász.) c. Ciocán János, Besztercze-Naszód m., Naszód kér. VII., Király-u. 13. (Naszód.) Copony Traugott, Brassó város I. kér. IV., Angol királynő szálló. (Brassó.) Csanak János, Debreczen város III. kér. II., Margit-körút 7. (Debreczen.) Csányi Sándor, Baranya m., Dárda kér. VII. , Rottenbiller-u. 5 b. (Csuza.) Csemez István, Győr m., Téth kér. VIII. , Deák Ferencz szálló. (Téth, Győr m.) Csepreghy István, Temes m., Végvár kér. IV., Hungária szálló. (Kádár, u. p. Végvár.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom