Az 1901. október 24-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1902)

AZ 1901, ÉVI OKTÓBER HÓ 24-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŰHÁZA TAGJAINAK BETÜSOROS NÉV-, LAK- ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKE. MÁSODIK HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST, 1902. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom