Az 1896. november 23-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1900)

AZ 1896. ÉVI NOVEMBER HÓ 23-K NAPJÁRA / összehívott / ORSZÁGGYŰLÉS képviWlöháza tagjainak betűsoeos NÉV-, LAK- ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKE. NEGYEDIK HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST, 1900. FESTI KÖNYVNYOMD A-I1ÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom