Az 1878. október 17-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1881)

fâ 1878. ÉVI OKTÓBER HÓ 17-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZA TAGJAINAK BETŰSOKOS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKR Összeállította és kiadja : • REGELE JÁNOS, a képviselőháe iroda-igazgatója. NEGYEDIK KIADÁS. BUDAPEST, 1881. PESTI KÖNYVNYOMD A-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. <Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom