Az 1878/81. évi országgyűlés képviselőházának névjegyzéke (1878)

; ] A HARMADIK ÜLÉSSZAKRA. BUDAPEST, 1880. PESTI KÖNYVNYOMDA-KÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. x A (HoH-utcza 7. sz.) Az 1878/81. évi GGSiÍGGIGUS KÉPVISELÖHÍZft TŰI OSZTÁLYSZER1NTI NÉVJEGYZÉKE ÉS ■ Ä BIZOTTSÁGOK NÉVSORA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom