Az 1878. október 17-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1880)

fj, 1878. ÉVI OKTÓBER HÓ 17-ik napjára összehívott ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZA TAGJAINAK BETŰSOEOS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJE G- "y Z É KE. Összeállította és kiadja REGELE JÁNOS, a kepviseló'ház iroda-igazgatója. HARMADIK KIADÁS. BUDAPEST, 1880. PESTI KÖNYVNYOHDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utc/.a 7. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom