Az 1878. október 17-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1879)

1878. ÉVI OKTÓBER HÓ 17-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVI8ELÓHÁZA TAGJAINAK BETŰSOROS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI IST É "V" CT E G-^T Z É KE. Összeállította és Madja REGELE JÁNOS a kepviselöliáz iroda-igazgatója. MÁSODIK KIADÁS. BUDAPEST, 1879. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom