Az 1878. október 17-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1878)

)il 1878. ÉVI OKTÓBER HÓ 17-IK SÍPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELOHÁZA TAGJAINAK BETŰSOROS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJE G YiTZ É KE. Összeállította és kiadja REGELE JÁNOS a kópyiseló'ház iroda-igazgatója. ELSŐ KIADÁS. BUDAPEST. 1878. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZYÉNY-TÁRSASÁG-. (Hold-utcza 4. *z.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom